MVZ163 Aktuální otázky mezinárodní ochrany lidských práv

Fakulta sociálních studií
jaro 2007
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 16:00–17:40 P21
Předpoklady
Užitečnost a zajímavost kursu je podmíněna aktivní diskusí studentů, která se neobejde bez přípravy na každou hodinu. Příprava studentů spočívá v četbě zadaných odborných, většinou anglických textů a samostatném vyhledání si relevantních doplňujících informací. Očekává se, že studenti budou průběžně sledovat mezinárodní události týkající se kursu. Nezbytným předpokladem je schopnost studentů napsat odbornou práci a zápočet bez uchýlení se k plagiátorství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs reaguje na aktuální vývoj na mezinárodně politické scéně a snaží se rozebrat vybrané významné události (Afgánistán, Irák, Guantanamo, Abu Ghraib) v kontextu širšího lidskoprávního diskursu. V první části hodiny budou položeny teoretické a právní základy pro zasazení klíčových událostí do odborné debaty, v druhé části hodiny pak budou tyto poznatky konfrontovány s mezinárodně politickou praxí. K základním otázkám řešeným v tomto kursu patří, jakou roli dnes hrají lidská práva a právo obecně v mezinárodních vztazích, jestli jsou opravdu účinným nástrojem nebo jen rétorikou západních politických představitelů. Dochází dnes v praxi opravdu k legalizaci mezinárodní politiky a její častějšímu omezování ve prospěch dodržování lidských práv nebo je to jen zbožné přání lidskoprávních aktivistů? Studenti by po absolvování kursu měli - získat orientaci v právu lidských práv, humanitárním a mezinárodním trestním právu a jejich aktuálním vývoji - seznámit se s fungováním mezinárodních lidskoprávních ochranných mechanismů a na konkrétních případech si osvojit práci s případy řešenými před nimi - uvědomit si širší souvislosti okolo ozbrojených konfliktů, jejich dopadů a vztahu mezi dosažením míru a stíháním pachatelů válečných zločinů - procvičit si schopnost výzkumu na internetu a schopnost aplikace získaných dovedností v praxi na zadaných cvičeních
Osnova
  • 1. Úvod, organizace a poslání kursu 2. Lidská práva, humanitární právo a mezinárodní právo trestní v mezinárodních vztazích 3. Intervence v Kosovu, její legalita a odpověď mezinárodních soudů 4. 9/11 a operace v Afghánistánu 5. Irák: mezinárodní právo v troskách? 6. Guantánamo: váleční zajatci nebo nepřátelští bojovníci? 7. Abu Ghraib: limity zákazu mučení 8. Protiteroristická legislativa: hledání hranice 9. Evropská unie a lidská práva 10. Mezinárodní trestní soudnictví: Saddám Husajn před soudem 11. Mezinárodní trestní soud mezi USA a EU 12. Ochrana lidských práv a Česká republika, návštěva hosta 13. Zápočtový test
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FSS:MVZ163!
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve formě přednášek a seminářů. Kurs je ukončen zápočtem. Studenti si mohou vybrat ze dvou způsobů získání zápočtu. První varianta je napsat průběžný a závěrečný test. Druhá možnost zahrnuje přípravu referátu a splnění tří krátkých průběžných úkolů. Body navíc lze v obou případech získat i aktivní účastí na hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2008.