MVZb2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ211 Energetická bezpečnost: vých. && ! NOW ( MVZ211 Energetická bezpečnost: vých. )
Základní orientace v historii mezinárodních vztahů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Energetická bezpečnosti patří k jednomu z nejcitlivějších a nejdůležitějších témat mezinárodních vztahů. Má výrazné ekonomické, politické, diplomatické, sociální i kulturní souvislosti a značným způsobem ovlivňuje podobu dnešního mezinárodního systému. Její porozumění bude studentům zprostředkováno pomocí historického přístupu. Počínaje koncem druhé světové války a konče nejnovějšími událostmi studenti budou moci sledovat, jak energetika ovlivňovala světové i národní dění. Jak zasahovala a zasahuje do ekonomických politik národních států, formovala (formuje) vztahy mezi producenty a konzumenty energetických surovin, jak přispívala (přispívá) ke konfliktům, chudobě či bohatství jednotlivých skupin obyvatelstva.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu se bude student orientovat v zákldních pojmech a konceptech energetické bezpečnosti. Bude schopný rozporovat některé populární mýty s energetikou spojené a bude mít dostatek kvalitních dat a konceptuálních nástrojů pro debatu o energetické současné.
Osnova
  • Role energií ve formování západní společnosti. Formování moderních energetických systémů. Návrat ke geopolitice. Resource curse. Liberalizace trhů s energiemi. Energetická chudoba. Počátky environmentálně udržitelných politik. Rozvoj nízkouhlíkových zdrojů. Energetická tranzice v 21. století. Co může energetická tranzice znamenat pro mezinárodní vztahy? Obrana statusu quo. Nejnovější trendy v energetikce. Co je energetická bezpečnost?
Literatura
  • The Routledge handbook of energy security. Edited by Benjamin K. Sovacool. New York: Routledge, 2011. xviii, 436. ISBN 9780203834602. info
  • Energy security : economics, politics, strategies, and implications. Edited by Carlos Pascual - Jonathan Elkind. Washington: Brookings Institution Press, 2010. viii, 279. ISBN 9780815769194. info
  • Energy security challenges for the 21st century : a reference handbook. Edited by Gal Luft - Anne Korin. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International, 2009. xv, 372. ISBN 9780275999971. info
  • YERGIN, Daniel. The quest : energy, security and the remaking of the modern world. New York: Penguin Press, 2011. ix, 804. ISBN 9781594202834. info
Výukové metody
Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách; průběžný test napomáhá kontinuální přípravě studentů; závěrečná zkouška slouží k sumarizaci získaných znalostí a dovedností.
Metody hodnocení
Povinná četba; závěrečná zkouška.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MVZb2011