MVZn5013 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Adriana Ilavská (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ413 Problémy dějin MV ve 20. stol. && ! NOW ( MVZ413 Problémy dějin MV ve 20. stol. )
Základním předpokladem je schopnost pracovat s česky a anglicky psanou literaturou. Znalosti dalších jazyků, zejména německého, francouzského a ruského jsou vítány. Předpokladem je i znalost látky na úrovni bakalářského studia na KMVES.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá vybranou problematikou dějin mezinárodních vztahů. Navazuje na dějiny mezinárodních vztahů přednášené v rámci bakalářského studia. Absolvováním předmětu si studenti rozšíří a prohloubí znalosti ve vybraných oblastech dějin mezinárodních vztahů; zlepší své schopnosti předkládat promyšlená, racionální a fakticky správná zdůvodnění historických událostí v oblasti dějin mezinárodních vztahů a také interpretovat dějiny mezinárodních vztahů ve 20. století.
Výstupy z učení
- prohloubění znalostí dějin mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky ve 20. století. - zlepšení prezetnačních schopností.
Osnova
 • 1. Uvedení do problematiky, seznámení s obsahem předmětu, zadání literatury. Mocenský vzestup Evropy a jeho příčiny, střet konzervatismu a liberalismu, prohra Svaté aliance. Povinná literatura Fergusson, Nial. 2014. Civilizace. Západ a zbytek světa. Praha: Argo, 39-64. Rapport, Michael. 2005. Evropa devatenáctého století. Praha: Vyšehrad, 67-108, 144-184. Veselý, Zdeněk. 2007. Dějiny mezinárodních vztahů, Plzeň, 118-138. 2. Marxismus a jeho verze (klasický, leninský, stalinský a neomarxismus alis kulturní marxismus) jako vyzyvatel liberalismu. Dvě ohniska světové proletářské revoluce: Moskva a Peking. Povinná literatura Muravchik, Joshua. 2003. Nebe na zemi. Vzestup a pád socialismu. Praha: BB art, 63-159. Barša, Pavel – Císař, Ondřej. 2006. Dva komentáře k neomarxismu Immanuela Wallersteina. Politologický časopis, č. 2, 243-248. https://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2006/2/Polcas_2006_2_pp_243_248.pdf Petrusek, Miroslav. Neomarxismus. https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Neomarxismus Cultural Marxism Explained https://www.youtube.com/watch?v=rj1fjy0iM6U Referáty 1. Komunistický manifest. http://pvpravda.cz/wp-content/uploads/2015/06/Manifest_komunisticke_strany.pdf 3. Sovětská zahraniční politika ve 20. a 30. letech 20. století a budování sovětských ozbrojených sil I. Literatura Crozier, B. 2004. Vzestup a pád sovětské říše. Praha, 53-74, 447-449. Litera, B. (2009): Historie Rudé armády 1917 – 1941. Díl I, 141 – 173. Referáty 2. Litera, B. (2009): Historie Rudé armády 1917 – 1941, 13-129. 4. Sovětská zahraniční politika ve 20. a 30. letech 20. století a budování sovětských ozbrojených sil II. Literatura Crozier, B. (2004): Vzestup a pád sovětské říše. Praha, 447-449. Zubov, A. (ed.) (2014): Dějiny Ruska 20. století - díl 1. Praha, 862-916. Referáty 3. Šubin, A. V. (2009): Na cestě k paktu v roce 1939: složitosti a protiklady. In. Naročnickaja, N. A. – V. M. Falin. Partitura druhé světové války. Kdo a kdy začala válku, s. 110 – 147. (sovětský úhel pohledu) 5. Film „The Soviet Story“. https://www.youtube.com/watch?v=G1OZYoxaJ2Y 6. SSSR ve druhé světové válce a příčiny jeho porážky v létě 1941 I. Literatura Košelev, A. A. (2008): Velká vlastenecká katastrofa. Tragédie roku 1941. Brno: Jota. Referáty 4. Solonin, Mark (2010): 23. Červen aneb opravdový den „M“. Praha, 386-433. 7. SSSR ve druhé světové válce a příčiny jeho porážky v létě 1941 II. Literatura Košelev, A. A. (2008): Velká vlastenecká katastrofa. Tragédie roku 1941. Brno: Jota. Referáty 5. Suvorov, Viktor (1992): Všechno bylo jinak. Praha, 7-58, 296-374. 8. Role USA ve druhé světové válce anebo vznik supervelmoci Literatura Wanner, J. (2001): Pevnost Amerika. Spojené státy a evropská válka 1939 – 1945. I. Díl. Praha, 41 – 202. Referáty 6. Werrell, Kenneth P. (1986): The Strategic Bombing of Germany in World War II: Costs and Accomplishments. The Journal of American History, č. 3. 7. Marshall, George C. (1946): Vítězství v Evropě a Tichomoří. Praha: Družstevní práce, 129 - 182. 9. Formování sovětského bloku a jeho mezinárodně-politické důsledky Literatura Zubov, A. (ed.) (2015):Dějiny Ruska 20. století II. Praha: Argo, 181-226, 320-329, 347-350, 401-422. Bukovský, Vladimir. (2014): Moskevský proces. Praha, 345-426. Referáty 8. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2001): KGB. Mitrochinův archiv I. Praha, 286-315. 9. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2005): Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II. Praha, 28-45. 10. Sovětské metody psychologického boje Yuri Bezmenov (Thomas Schuman): Deception Was My Job https://www.youtube.com/watch?v=5gnpCqsXE8g Referáty 10. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2005): Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II. Praha, 381-397. 11. Čínská říše a proměny její pozice v mezinárodní politice od 19. století po vítězství komunistů v občanské válce roku 1949. Povinná literatura Huf, Hans-Christian (2008): Vzestup a pád mocných říší. Frýdek Místek: Alpress, 15 – 82. Muravchik, Joshua. 2003. Nebe na zemi. Vzestup a pád socialismu. Praha: BB art, 242-273. Referáty 11. Su, Christine. Justifiers of the British Opium Trade: Arguments by Parliament, Traders, and the Times Leading Up to the Opium War, SURJ, 45-51. 12. Gang Zhao. 2006. Reinventing China: Imperial Qing Ideology and the Rise of Modern Chinese National Identity in the Early Twentieth Century. Modern China, Vol. 32, N. 3. DOI: 10.1177/0097700405282349 12. Rudá Čína a vývoj jejího režimu. Zahraničně-politická oscilace mezi mezi SSSR a USA. Literatura Fairbank, John F. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 568-697. http://cesty.in/lib/exe/fetch.php?media=d_jiny-_iny.pdf Referáty 13. Nakajima, Mineo (1979): The Sino-Soviet Confrontation: Its Roots in the International Background of the Korean War. The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 1, 19 – 47. 14. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2005): Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II. Praha, 225-248. 15. Robert S. Ross (1986) International Bargaining and Domestic Politics: U.S.-China Relations since 1972 World Politics, Vol. 38, No. 2, 255-287. 16. Dreyer, June Teufel (2006) Sino-Japanese Rivalry and Its Implications for Developing Nations. Asian Survey, Vol. 46, No. 4 (July/August 2006), 538-557 Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2006.46.4.538 13. Rozpad sovětského bloku. Střet civilizací nebo konec dějin? Literatura Fergusson, Nial. (2014): Civilizace. Západ a zbytek světa. Praha: Argo, 269-295. Huntigton, Samuel (1993): Clash of Civilization. Foreign Affairs. Summer, 22-49. Zubov, A. (ed.) (2015):Dějiny Ruska 20. století II. Praha: Argo, 475-538, Referáty 17. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2001): KGB. Mitrochinův archiv I. Praha, 507-538. 18. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2001): KGB. Mitrochinův archiv I. Praha, 539-558.
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov, Translated by Libor Dvořák - Zuzana Soukupo. Vydání první. Praha: Argo, 2015. 769 s. ISBN 9788025709641. info
 • FERGUSON, Niall. Civilizace : Západ a zbytek světa. Translated by Emanuel Geissler. Vyd. 1. Praha: Dokořán, 2014. 347 s. ISBN 9788073636067. info
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 949 stran. ISBN 9788025709214. info
 • Velká vlastenecká katastrofa : tragédie roku 1941 : sborník vojensko-historických statí. Edited by A. D. Košelev. 1. vyd. Brno: Jota, 2008. 246 s. ISBN 9788072176151. info
 • CROZIER, Brian. Vzestup a pád sovětské říše. Translated by Nina Vrbovcová. 1. vyd. v čes. jazyce. Praha: BB art, 2004. 679 s. ISBN 8073413493. info
 • MURAVCHIK, Joshua. Nebe na zemi : vzestup a pád socialismu. Translated by Michael Žantovský. 1. vyd v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 375 s. ISBN 8073410168. info
 • WANNER, Jan. Spojené státy a evropská válka, 1939-1945. Díl I., Pevnost Amerika : Pevnost Amerika (Variant.). Praha: Dokořán, 2001. 229 s. ISBN 80-86569-01-1. info
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Translated by Martin Hála - Jana Hollanová - Olga Lomová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 8071062499. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba literatury k rozšíření a prohloubení znalostí nabytých během přednášek, využití position paperu k analýze probírané látky, využití referátu ke zdokonalení prezentačních schopností studentů.
Metody hodnocení
1. zpracování a přednesení referátu (15 minut, ve struktuře představení autora, hlavní teze textu, vlastní názor na text). 2. složení zápočtové písemné prověrky. Ta proběhne formou 5 otevřených otázek hodnocených 0-3 body v zápočtovém týdnu. Je třeba dosáhnout alespoň 60% bodů. 3. účast na seminářích 60% a více.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2021.