MVZn5065 Mezinárodní finanční instituce

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ451 Mezinárodní finanční instituce && ! HMV425 Mezinárodní finanční instituce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24
Jiné omezení: Předmět si nezapisují studenti, kteří ho již absolvovali pod kódem MVZ451.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s vývojem, současným stavem a hlavními problémy mezinárodních měnových a finančních institucí. V rámci kurzu je kladen důraz na vyvážený interdisciplinární politicko-ekonomický přístup k problematice.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu se studenti: bodou schopni orientovat v současné světové finanční architektuře; budou umět identifikovat hlavní procesy a problémy, které mezinárodní finanční instituce ve světové ekonomice řeší (způsob vyrovnávání nerovnováh platební bilance, dluhové krize); dále budou schopni pochopit jak jejich ekonomické, tak politické aspekty, a navrhnout jejich ekonomicky a politicky schůdná řešení.
Osnova
 • 1. Úvodní setkání
 • 2. Mezinárodní instituce
 • 3. Mezinárodní měnový a finanční systém
 • 4. Seminář k mezinárodnímu měnovému a finančnímu systému
 • 5. Mezinárodní měnový fond
 • 6. Seminář k Mezinárodnímu měnovému fondu
 • 7. Rozvojové banky
 • 8. Seminář k rozvojovým bankám
 • 9. Velcí hráči v pozadí
 • 10. Seminář k velkým hráčům v pozadí
 • 11. Měnová unie
 • 12. Seminář k měnové unii
 • 13. Shrnutí látky a diskuze aktuálního vývoje
Literatura
 • KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Politická ekonomie mezinárodních vztahů. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011. 360 s. Monografie, 38. ISBN 978-80-210-5481-3. info
 • International monetary power. Edited by David M. Andrews. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2006. viii, 216. ISBN 9780801444562. URL info
 • WOODS, Ngaire. The globalizers : the IMF, the World Bank, and their borrowers. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2006. x, 253. ISBN 9780801444241. URL info
Výukové metody
Výuka je organizována formou přednášek a seminářů. Během semestru proběhne 5 seminářů. Cílem semináře je diskuze látky probírané na přednášce a dále především aplikace získaných teoretických poznatků na vývoj mezinárodních měnových a finančních vztahů. Každý seminář má své nosné téma (případně několik témat). Diskuze bude vycházet ze zadané povinné literatury.
Metody hodnocení
1. Ústní zkouška, pro připuštění ke zkoušce je potřeba získat minimálně 20 bodů.
2. Aktivní účast na seminářích, max 20 bodů
3. Seminární přípravy max 15 bodů.
Informace učitele
Detailní a závazný sylabus je k dispozici ve studijních materiálech předmětu.
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.


Opatření v souvislostí s pandemií Covid-19: V případě přechodu na online výuku budou přednášky probíhat online formou v čase dle rozvrhu. Semináře budou nahrazeny position papery.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022, jaro 2023.