MVZn5069 Vojenské aliance v mezinárodních vztazích

Fakulta sociálních studií
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ469 Vojenské aliance v MVZ && ! NOW ( MVZ469 Vojenské aliance v MVZ )
Pasivní znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vzniku a fungování aliancí a regionálních bezpečnostních institucí, okolnostmi, za nichž dochází k jejich zániku, a dále s jejich jednotlivými funkcemí a celkovou rolí, které dlouhodobě hrají ve světové politice.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti budou schopni: - se orientovat v problematice teorie aliancí; - na základě těchto teorií interpretovat vznik a zánik jednotlivých aliancí; - Porozumět procesům institucionalizace a socializace uvnitř aliancí; - Analyzovat fungování jednotlivých aliancí a jejich roli ve světové politice;
Osnova
  • 1. Vymezení klíčových pojmů, typologie aliancí 2. Přehled historického vývoje aliancí 3. Vznik aliancí z pohledu hlavních teorií mezinárodních vztahů I. (realistické přístupy k problematice aliancí a bezpečnostní spolupráce) 4. Vznik aliancí z pohledu hlavních teorií mezinárodních vztahů II. (aliance a regionální bezpečnostní instituce z pohledu liberálního institucionalismu, ekonomická teorie aliancí) 5. Institucionalizace a socializace aliancí 6. Funkce aliancí 7. Alianční bezpečnostní dilema v bipolaritě, multipolaritě a v unipolaritě 8. Fungování aliancí vzhledem k dělbě zisků a nákladů (bezpečnost jako veřejný statek, problematika „černých pasažérů“) 9. Agregace zájmů členských států a řízení činnosti aliance v mezinárodním prostředí, rozpuštění či zánik aliancí a regionálních bezpečnostních institucí 10. Vojenská aliance: Nástroj ke stabilizaci bezpečnostního prostředí nebo katalyzátor ozbrojeného konfliktu? 11. Proměna aliancí a regionálních bezpečnostních institucí po konci studené války a teroristických útocích z 11. září 2001 a jejich budoucnost I. 12. Proměna aliancí a regionálních bezpečnostních institucí po konci studené války a teroristických útocích z 11. září 2001 a jejich budoucnost II.
Literatura
  • Haftendorn, Helga; Keohane, Robert O. a Wallander, Celeste A. (eds., 1999): Imperfect Unions. Security Institutions over Time and Space, Oxford: Oxford University Press.
  • Menon, Rajan (2007): The End of Alliances. Oxford: Oxford University Press.
  • Pressman, Jeremy (2008): Warring Friends: Alliance Restraint in International Politics. Ithaca: Cornell University Press.
  • Snyder, Glenn H. (1997): Alliance Politics. Ithaca: Cornell University Press.
  • Snyder Glenn H. (1984): The Security Dilemma in Alliance Politics. World Politics, Vol. 36, No. 2, s. 461-495.
  • Walt, Stephen M. (1987): The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press.
  • Williams, Paul D. (2008): Security Studies: An Introduction. Abingdon: Routledge.
Výukové metody
Přednášky zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů. Seminární práce a position papery zlepšují schopnosti studentů analyzovat problematiku aliancí a regionálních bezpečnostních institucí a pracovat s primárními i sekundárními zdroji. Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška, aktivní účast (60% docházka), seminární práce (ecca 10 normostran), 2 position papery
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MVZn5069