MVZn5077 Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ477 Střední Evropa v MP && ! NOW ( MVZ477 Střední Evropa v MP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 61 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/61, pouze zareg.: 0/61
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit koncept střední Evropy v historických, tematických i hodnotových variacích a umožnit studentům kriticky přemýšlet o regionu, o jeho specifičnosti, minulých i budoucích výzvách
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student/ka kriticky a kreativně přemýšlet o idejích, historii, významu, problémech a příležitostech spjatých s konceptem "Střední Evropy". Zároveň bude schopný odůvodněně argumentovat o budoucnosti tohoto konceptu, ale i o budoucnosti tohoto regionu jako takového z hlediska ekonomiky, politiky, kultury, geopolitiky a aktuálního světového vývoje.
Osnova
 • 1. Koncept střední Evropy v historii evropského politického myšlení 2. Koncept střední Evropy v období nacistické a komunistické totality 3. Střední Evropa v sovětské zahraniční politice 1945 - 1989 4. Střední Evropa v americké zahraniční politice 1945 - 1989 5. Střední Evropa a pád komunistické totality 6. Vznik Visegrádské skupiny a další středoevropské politické koncepty 7. Střední Evropa a Euro-atlantická integrace 8. "Nová střední Evropa" v americké zahraniční politice 9. "Nová střední Evropa" v současné evropské politice 10. "Nová střední Evropa" a ostatní aktéři současné světové politiky 11. Budoucnost střední Evropy
Literatura
  doporučená literatura
 • Johnson, Lonnie (1996) Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends, Osxford: Oxfored University Press
 • Neumann, Iver, b. (1999): Uses of the Other. Minneapolis: University of Minnesota Press
 • Rotchild, Joseph (1974): East Central Europe between the two World Wars. University of Washington Unviersity Press
 • KOŘAN, Michal. Czech Foreign Policy in 2007 - 2009: Analysis. 2010. ISBN 978-80-86506-90-6. info
 • The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective. Edited by Petr Drulák - Zlatko Šabič. Dordrecht: R[epublic] of L[etters], 2010. xi, 330. ISBN 9789089790514. info
 • KOŘAN, Michal. Visegrádská socializace a její dopad na národní zájmy. In Drulák, P. - Handl, V. (a kol.): Hledání českých zájmů III: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. info
 • KOŘAN, Michal, Nikola HYNEK, Vít STŘÍTECKÝ a Handl VLADIMÍR. The US-Russian security 'reset': implications for Central-Eastern Europe and Germany. European Security. 2009, roč. 18, č. 3, s. 263 - 285. ISSN 0966-2839. info
 • KOŘAN, Kořan. Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 416 s. ISBN 9788086506678. info
 • KOŘAN, Michal. Evropská otázka a předčasné volby v Rakousku. Edited by Šedo, Jakub. In Evropská otázka ve volebních kampaních. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 84-125. ISBN 80-210-3212-x. info
 • KOŘAN, Michal. Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.) Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 125 s. ISBN 80-210-3589-7. info
 • The road to the European Union. Edited by Jacques Rupnik - Jan Zielonka. 1st publ. Manchester: Manchester University Press, 2003. vi, 294. ISBN 0719065976. info
 • Prospects for democratic consolidation in east-central Europe. Edited by Geoffrey Pridham - Attila Ágh. 1st pub. Manchester: Manchester University Press, 2001. xiv, 244 s. ISBN 0-7190-6057-5. info
 • JANOS, Andrew C. East Central Europe in the modern world : the politics of the borderlands from pre- to postcommunism. Stanford, California: Stanford University Press, 2000. 488 s. ISBN 0-8047-3743-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Pobaltí v transformaci : politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska. Edited by Adam Rakovský - Břetislav Dančák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 1999. 246 s. ISBN 8021022485. info
 • ÁGH, Attila. Emerging democracies in East central Europe and the Balkans. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. viii, 359. ISBN 1858988179. info
 • ÁGH, Attila. The politics of central Europe. 1st pub. London: SAGE Publications, 1998. ix, 244 s. ISBN 0-7619-5032-X. info
 • DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a jejich zahraniční orientace. 1996. 145 s. info
 • Nacionalismus - novodobá droga : svědectví pro ty, kteří chtějí vědět víc. Edited by Jacques Rupnik. Praha: Melantrich, 1992. 159 s. ISBN 8070231424. info
 • RUPNIK, Jacques. The other Europe. Rev. ed. New York: Pantheon Books, 1989. xii, 291. ISBN 0805240772. info
 • BUGAJSKI, Janusz. Czechoslovakia : Charter 77's decade of dissent. Edited by Walter Laqueur. 1st publ. New York: Praeger, 1987. xii, 118. ISBN 0275927709. info
 • The politics of backwardness in Hungary, 1825-1945. Edited by Andrew C. Janos. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982. xxxvi, 370. ISBN 9781400843022. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat kombinací přednášek a seminárních diskusí nad vypracovanými písemnými přípravami ze zadané literatury
Metody hodnocení
Průběžné písemné přípravy (na každou hodinu) Aktivní účast při hodinách Závěrečný esej
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.