POL011 Teorie Steina Rokkana

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován analýze prací Steina Rokkana a otázkám aplikace Rokkanových schémat a tezí.
Osnova
  • 1. Rokkanovy práce jako součást evropské tradice a zdrojů komparativní politologie. 2. Teorie Steina Rokkana. 3. Aplikace Rokkanových konceptů a schémat (se zvláštním zřetelem ke středo- a východoevropskému kontextu).
Literatura
  • Flora, P. (ed.) (1999): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford.
Výukové metody
Individuální a skupinové konzultace.
Metody hodnocení
Požadované výstupy: písemná semestrální práce (max. 30 bodů) plus jeden position paper (max. 10 bodů), jež je třeba odevzdat do 15. června 2013. Pro absolvování kurzu je zapotřebí získat minimálně 26 ze 40 bodů. Hodnocení v tomto předmětu je průběžné.
Informace učitele
Program konzultací bude upřesněn na začátku semestru. Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL011