POL015 Příprava disertační práce II.

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (cvičící)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
POL014 Disertační práce I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Metody hodnocení
Tento předmět je vázán na zpracovávání disertace. Kredity jsou přiznávány na základě doložení publikace další části textu disertace v podobě článku v odborném recenzovaném periodiku nebo v podobě kapitoly v recenzované monografii (příp. doložení přijetí k publikaci). Nelze použít text vypracovaný v rámci předmětu Disertační práce I. Individuální konzultace se konají podle dohody se školitelem. Cílem předmětu je poskytnout prostor pro přípravu studenta na vědeckou práci a zároveň kontrolovat průběh vypracovávání disertační práce samotné. Hodnocení provádí - formou kolokvia - školitel.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ECTS jsou přiznávány buď po doložení další publikace části textu disertace v odborném recenzovaném periodiku, recenzované monografii nebo recenzovaném sborníku anebo po doložení vystoupení na odborné konferenci (s příspěvkem odpovídajícím disertaci).
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL015