POL022 Political Research: Theories and Methods

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The goal of the course is to get students acquainted with research design issues, conceptualization, and qualitative methods in political science. After having completed the course, students will be able to design a research project, as well as use qualitative, case-based research methodology.
Literatura
  • GEORGE, Alexander L. a Andrew BENNETT. Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. xv, 331. ISBN 0262572222. info
  • VAN EVERA, Stephen. Guide to methods for students of political science. Ithaca: Cornell University Press, 1997. vi, 136. ISBN 080148457X. info
Výukové metody
class discussions
Metody hodnocení
Students are required to prepare one position paper and one essay. Students are required to submit the essay by May 17, 2013. The essay must be typewritten, single-spaced, and at least eight pages long. The position paper must discuss all the assigned readings. It is due three working days before the seminar. The position paper must be typewritten, single-spaced, and at least two pages long. There are two seminars in the course; they are compulsory. If you cannot attend, you will be assigned an additional position paper.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Required reading is available in the IS (Study materials).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL022