POL025 Volební studia: teorie a přístupy

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Předmět se skládá z: 1. konzultací 2.samostudia zadané literatury a 3. vypracování seminárních úkolů. 1. úkol: esej. Na základě četby Taagepera 2007 (doporučuji číst jako první v pořadí) a Taagepera 2003 (jako druhé v pořadí) vypracujte esej na téma: Jsou volební systémy "systémy"? Rozšiřující literatura je dobrovolná. Rozsah práce 5-10 normostran. 2. úkol: seminární práce v rozsahu cca. 25 normostran, termín odevzdání 30. 6. 2009. Práce předpokládá seznámení se s tematikou a postupy výzkumu při řešení jednotlivých témat souvisejících s volebními systémy v prostoru střední a východní Evropy v pracích S. Birch: Electoral Systems and Political tTransformation in Post-Communist Europe a F. Millard: Elections, Parties, and Representation in Post-Communist Europe, a následnému využití těchto témat a postupů v práci, která by byla zaměřena na porovnání/posouzení platnosti jednoho vybraného tématu v konkrétní zemi či zemích ve víceúrovňové perspektivě (s ohledem na dostupnost dat a kompletnost analýzy se doporučuje spíše jedna země, maximálně dvě, aby nedošlo k přílišnému rozmělnění sledované problematiky).
Metody hodnocení
esej (25%) , text článku, předložený k recenznímu řízení do recenzovaného periodika (75%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL025