EN

FSS:POL112 Demokracie a doktríny - Informace o předmětu

POL112 Teorie demokracie a politické doktríny

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matěj Pospíchal (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl kursu je dvojí: (1) Uvedení do problematiky teoretické reflexe demokracie a (2) podání komplexní informace o ideologicko-doktrinální scéně, počínaje klasickým liberalismem a konče radikálním environmentalismem.
Studenti si po absolvování kurzu osvojí znalost povahy, vývoje, charakteristických rysů i projevů ideologií moderní doby a budou schopni vysvětlit základní teoretické rysy demokracie jako politického systému. Na základě nabytých znalostí dokáží identifikovat ideové zázemí jednotlivých politických hnutí a organizací a interpretovat jejich vztah k demokratickému režimu.
Osnova
 • 1. Teorie a praxe demokratických a nedemokratických režimů I.
 • 2. Teorie a praxe demokratických a nedemokratických režimů II.
 • 3. Konsociační demokracie, konsensuální a westminsterský model
 • 4. Konservatismus
 • 5. Liberalismus
 • 6. Socialismus
 • 7. Průběžný test
 • 8. Anarchismus
 • 9. Fašismus a nacismus
 • 10. Nacionalismus
 • 11. Čtecí týden
 • 12. Feminismus
 • 13. Environmentalismus
Literatura
 • BINKA, Bohuslav. Environmentální organizace v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 s. ISBN 978-80-210-7815-4. info
 • JUDT, Tony. Zle se vede zemi : pojednání o naší současné nespokojenosti. Translated by Jakub Franěk. Vydání první. V Praze: Rybka Publishers, 2011. 191 stran. ISBN 9788087067321. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Translated by Zdeněk Masopust. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 362 s. ISBN 9788073801373. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie : Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 380 s. ISBN 978-80-210-4249-0. info
 • TOMEK, Václav a Ondřej SLAČÁLEK. Anarchismus : svoboda proti moci. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 669 s. ISBN 8070217812. info
 • Liberalismus : program a instituce v Evropě a ČR. Edited by Milan J. Hamerský - Vladimíra Baumová. Vyd. 1. Brno: Institut Karla Havlíčka Borovského, 2004. 112 s. ISBN 8090307833. info
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William E. Connolly - Alan Ryan - David Miller, Tr. Brno: Jota, 1995. xiii, 580. ISBN 80-85617-47-1. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je přednáška ke každému z témat, která zasazuje povinnou literaturu do kontextu dějinně-myšlenkového vývoje a podrobně se věnuje vybraným problémům a tématům. Na přednášku se studenti připravují čtením zadaných textů a požadována je též jejich aktivní participace v podobě odpovědí na otázky vyučujícího.
Metody hodnocení
Přesné požadavky k ukončení kurzu jsou následující: (1) Písemné přezkoušení zhruba v polovině semestru sestávající z uzavřených i otevřených otázek (přibližně 30% závěrečné známky), (2) Písemný zkouškový test po skončení výuky (přibližně 70% závěrečné známky). Výsledná známka (A-F) je součtem získaných bodů z hodnocených aktivit. K oběma typům testu musí studenti znát přednášky a mít nastudovánu povinnou literaturu. Testové otázky tedy budou vycházet jak z povinné literatury, tak z přednášek a budou kombinovat uzavřené a otevřené typy otázek. K oběma typům testu musí studenti znát přednášky a mít nastudovánu povinnou literaturu.
Upozorňujeme, že k úspěšnému absolvování kurzu je nutné zúčastnit se obou testů.
Informace učitele
Pro podrobnější informace k předmětu viz sylabus v sekci Studijní materiály/Organizační pokyny k výuce.
For additional information please consult the course syllabus, which is available in the Study Materials section within the Information System

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL112