POL144 Politický systém ČR

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Dvořák (cvičící)
Mgr. Jan Hruška (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POL144/01: St 11. 3. 14:00–15:40 P22, St 18. 3. 14:00–15:40 P22, St 1. 4. 14:00–15:40 P22, St 29. 4. 14:00–15:40 P22
POL144/02: St 11. 3. 18:00–19:40 U42, St 18. 3. 18:00–19:40 U42, St 1. 4. 18:00–19:40 U42, St 29. 4. 18:00–19:40 U42
POL144/03: Čt 12. 3. 8:00–9:40 U42, Čt 19. 3. 8:00–9:40 U42, Čt 2. 4. 8:00–9:40 U42, Čt 30. 4. 8:00–9:40 U42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout klíčové informace o charakteristických rysech politického systému ČR po roce 1992. Absolventi předmětu jsou obeznámeni s klíčovými součástmi politického systému ČR a jejich vzájemných vztazích. Budou schopni porozumět jeho struktuře a logice.
Osnova
  • 1. Úvod, způsob organizace. 2. Základy demokracie a ústavního pořádku v ČR, Ústava ČR 3. Listina základních práv a svobod 4. Zákonodárná moc, parlamentní volby 5. Prezident ČR 6. Čtecí týden 7. Vláda ČR, ústřední státní správa; státní zastupitelství 8. Průběžný test + přednáška na téma Územní a profesní samospráva; Česká národní banka 9. Soudní a kontrolní orgány v ČR; Veřejný ochránce práv + náhradní termín průběžného testu 10. Politické strany 1992-2002 11. Politické strany 2002-2012 12. Zájmové skupiny v ČR 13. Oficiální první řádný termín zkoušky
Literatura
  • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011. 1119 s. ISBN 9788087212905. info
  • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4. info
  • STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Systém politických stran v letech 1989-2004. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1359-1380, 22 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8. info
  • VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky :historie a současnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 351 s. ISBN 80-7178-718-3. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Požadavky k zakončení předmětu: V průběhu semestru se uskuteční průběžný test. Jeho obsahem budou odpřednášená témata plus zadaná literatura, vztahující k hodinám 2 - 7. Ve zkouškovém období pak proběhne ústní zkouška na veškerá odpřednášená témata a zadanou literaturu.
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/POL144