POL181 Metodologie politologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Tereza Křepelová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Tóth, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 15. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 22. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 29. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 5. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 12. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 19. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 26. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 3. 12. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 10. 12. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 17. 12. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 7. 1. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 14. 1. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POL181/01: Čt 8. 10. 8:00–9:40 U41, Čt 15. 10. 8:00–9:40 U41, Čt 22. 10. 8:00–9:40 U41, Čt 29. 10. 8:00–9:40 U41, Čt 5. 11. 8:00–9:40 U41, Čt 12. 11. 8:00–9:40 U41, Čt 26. 11. 8:00–9:40 U41, Čt 10. 12. 8:00–9:40 U41, Čt 7. 1. 8:00–9:40 U41, Čt 14. 1. 8:00–9:40 U41
POL181/02: St 7. 10. 12:00–13:40 U43, St 14. 10. 12:00–13:40 U43, St 21. 10. 12:00–13:40 U43, St 4. 11. 12:00–13:40 U43, St 11. 11. 12:00–13:40 U43, St 25. 11. 12:00–13:40 U43, St 9. 12. 12:00–13:40 U43, St 6. 1. 12:00–13:40 U43, St 13. 1. 12:00–13:40 U43
POL181/03: St 7. 10. 14:00–15:40 PC25, St 14. 10. 14:00–15:40 PC25, St 21. 10. 14:00–15:40 PC25, St 4. 11. 14:00–15:40 PC25, St 11. 11. 14:00–15:40 PC25, St 25. 11. 14:00–15:40 PC25, St 9. 12. 14:00–15:40 PC25, St 6. 1. 14:00–15:40 PC25, St 13. 1. 14:00–15:40 PC25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty a studentky s metodologií politologie. Jsou v něm vysvětleny základní metodologické problémy vědy o politice, popsány její základní metody, techniky získávání dat a poté objasňovány jednotlivé teoretické přístupy. Studenti, kteří ho absolvují, by měli být schopni porozumět logice sociálněvědného výzkumu, pochopit odlišné předpoklady jednotlivých přístupů ke studiu politiky a být schopni založit si vlastní politologický výzkum
Osnova
 • 1.Úvodní hodina
 • 2. Filozofie sociálních věd
 • 3. Naturalistická, Konstruktivistická a Realistická epistemologie a ontologie v politologii
 • 4. Politologický výzkum I.
 • 5. Politologický výzkum II.
 • 6. Etika v sociálních vědách
 • 7. Historická metoda
 • 8. Komparativní metoda
 • 9. Institucionalismus v politologii
 • 10. Behavioralismus
 • 11. Funkcionální teorie
 • 12. Teorie racionální volby
Literatura
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. New York: Cambridge University Press, 2009. xviii, 272. ISBN 9780521697880. info
 • Theory and methods in political science. Edited by David Marsh - Gerry Stoker. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave, 2002. xv, 368 s. ISBN 0-333-94855-6. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 303 s. ISBN 80-7178-461-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá převážně formou přednášek. Poslední hodinu se koná seminář, kde jsou diskutovány projekty -návrhy výzkumu- studentů.
Metody hodnocení
V průběhu kursu student(ka) zpracuje dva písemné úkoly a absolvuje písemnou zkoušku. Za písemné úkoly je možné obdržet maximálně 50 bodů, za zkoušku maximálně 50 bodů. K absolvování předmětu je třeba získat alespoň 60 bodů, z toho minimálně 25 b. z písemné zkoušky. Hodnocení: A (100-92 bodů), B (91-84), C (83-76), D (75-68), E (67-60), F (59 a méně bodů). Kurs je hodnocen průběžně.
Informace učitele
Podrobnosti o kursu hledejte v interaktivni osnove v IS MU!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POL181