EN

FSS:POL188 Komunismus v ČR - Informace o předmětu

POL188 Komunismus v ČR

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Barbora Burešová (cvičící)
Mgr. Martin Slávik (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je charakterizovat komunismus v České republice. Studentky a studenti budou po absolvování předmětu schopni: - vysvětlit fenomén českého komunismu; - identifikovat jeho hlavní charakteristiky; - popsat jeho hlavní vývojové fáze; - diskutovat jeho hlavní ideové zdroje; - vysvětlit zdroje současného postavení KSČM.
Osnova
 • 1. Úvod, organizační pokyny
 • 2. Marxismus-leninismus
 • 3. Světový vývoj komunistického hnutí
 • 4. Počátky komunismu v českých zemích
 • 5. Komunismus v českých zemích 1948-1968
 • 6. Komunismus v českých zemích 1968-1989
 • 7. Vyrovnání se s komunistickým dědictvím v české politice
 • 8. Vnitrostranický vývoj KSČ a KSČM po roce 1989, KSČM v politickém a stranickém systému
 • 9. Programatika KSČM (seminář na téma: rozbor konkrétních programových dokumentů KSČM)
 • 10. Organizační struktura, členská a voličská základna, satelitní organizace KSČM, ortodoxně komunistický proud
 • 11. Komunistické tiskoviny (seminář na téma: analýza komunistických tiskovin)
Literatura
  povinná literatura
 • BASTL, Martin, Miroslav MAREŠ, Josef SMOLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Krajní pravice a krajní levice v ČR. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3797-3. URL info
 • PIPES, Richard. Komunizmus : dejiny intelektuálneho a politického hnutia. Translated by Marína Zavacká. 1. slovenské vyd. Bratislava: Slovart, 2007. 159 s. ISBN 9788080852696. info
 • FIALA, Petr, Jan HOLZER, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. 315 s. monografie. ISBN 80-210-2249-3. info
 • BOCHEŇSKI, Józef Maria. Marxismus - leninismus : věda nebo víra. 1. vyd. Olomouc: Vyšehrad, 1994. 159 s. ISBN 80-901614-45-6. info
Výukové metody
přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
Srov. Studijní materiály POL188 v ISu.
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/POL188