EN

FSS:POL190 Komunální politika - Informace o předmětu

POL190 Komunální politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Káles (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent kurzu bude schopný orientovat se v systému státní správy a samosprávy, bude schopen identifikovat, kdo je za co na lokální úrovni odpovědný, co patří a nepatří do kompetence toho kterého orgánu. Seznámen s katalogem funkcí, jež má ideálně plnit lokální samospráva, bude schopen nazřít problémy řešené ve městech a obcích právě v kontextu funkcí samosprávy. Pozornost bude zaměřena i na fungování komunálního volebního systému, na přípravu voleb – jak po organizační stránce, tak přípravy kandidátních listin apod.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina, organizace kurzu, požadavky na ukončení 2. Samospráva a obec, funkce místní samosprávy 3. Počty obcí a jejich postavení ve struktuře veřejné správy 4. Financování obcí 5. Tradice české komunální politiky 6. Novela RUD (seminář) 7. Čtecí týden 8. Komunální politika ve vybraných evropských zemích 9. Komunální volební systém 10. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj 11. Komunální politika nepolitická? 12. Starostové 13. Závěr kurzu
Literatura
  • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4. info
  • BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4. info
  • Komunální politické systémy. Edited by Jakub Hudák - Petr Jüptner - Jiří Svoboda. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 190 s. ISBN 8073080567. info
Výukové metody
přednášky, písemné přípravy, seminární práce, diskuse
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkouškou. Nutnost odevzdat pět písemných příprav, vypracovat seminární práci a písemný test.
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS . Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL190