EN

FSS:POL276 Volební inženýrství - Informace o předmětu

POL276 Volební inženýrství

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Tóth (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16:00–17:40 P24
Předpoklady
Kurs nemá formálně žádné prerekvizity, před jeho zápisem ovšem rozhodně doporučujeme seznámení s problematikou volebních systémů (např. v kursu Volební systémy).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 61 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/61, pouze zareg.: 0/61, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/61
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs seznamuje posluchače s rozvojem disciplíny „volebního inženýrství“ a problematikou volebních reforem. Jeho součástí je analýza dokonaných i nedokonaných pokusů o volební reformy, včetně diskuse o trendech volebního inženýrství i o způsobech jeho výzkumu a jeho postavení v rámci politologie. Studenti nejen porozumí současným teoretickým debatám v rámci volebního inženýrství, ale budou i schopni hodnotit účinky reforem a sami připravovat reformní návrhy.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Možnosti a limity volebního inženýrství- který volební systém je nejlepší
 • 3. Politika volebních reforem
 • 4. Volební design v rozdělených zemích
 • 5. Volební inženýrství v západní Evropě- příklad Itálie
 • 6. Volební inženýrství v Japonsku a na Tchajwanu
 • 7. Volební inženýrství v postkomunistických zemích
 • 8. Volební reformy v rozvojových zemích
 • 9. Reformy, které nebyly
 • 10.-13. prezentace seminárních projektů
Literatura
 • SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství : zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 238 s. ISBN 808585094X. info
 • Chytilek, R.- Šedo J. (eds.) (2004): Volební systémy, Brno: MPÚ
 • NORRIS, Pippa. Electoral engineering : voting rules and political behavior. New York: Cambridge University Press, 2004. xi, 375. ISBN 0521536715. info
 • Soundriette, R.- Ellis A. (2006): A Global Snapshot, In Diamond, L.- Plattner, M.F. Electoral Systems and Democracy, Baltimore: John Hopkins UP
 • Mixed-member elctoral systems : the best of both worlds? Edited by Matthew Soberg Shugart - Martin P. Wattenberg. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2003. xxiv, 656. ISBN 019925768X. info
 • ČALOUD, Dalibor. Volební systém a volební inženýrství: současný stav a možné změny. In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: CDK, 2006. s. 145 - 163, 19 s. ISBN 80-7325-108-6. info
 • ČALOUD, Dalibor a Tomáš FOLTÝN. Electoral engineering in use? The case of Italy. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2006, Vol. I, No. 2, s. 185-195. ISSN 1801-6545. info
 • Reilly, B. (2006): Dealing with Divided Societies, In Diamond, L.- Plattner, M.F. Electoral Systems and Democracy, Baltimore: John Hopkins UP
Výukové metody
Kurs pozůstává ze dvou částí- přednášek a vystoupení expertů
Metody hodnocení
V kursu je možné získat maximálně 40 bodů, z toho max. 6 bodů za účast v seminářích (vždy 2 body), max. 24 bodů za závěrečný test (otevřené otázky: přednášky, literatura) a max. 2x5 bodů za position papery. Hodnocení: A. 40 - 37 B. 36 – 33 C. 32 - 30 D. 29 - 27 E. 26 - 24 F. 23 - Position papery: Pro postup ke zkoušce je nutné vypracovat alespoň 2 PP ze tří zadaných. Pokud vypracujete všechny tři, budou vám započítány dva nejlepší výsledky.
Informace učitele
Informace vedení fakulty o studiu na FSS: Podvodné plnění studijních povinností. Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL276