EN

FSS:POL340 Rétorika v politice - Informace o předmětu

POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každý lichý pátek 8:00–13:40 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/25, pouze zareg.: 1/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/25
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen efektivní komunikace a prezentace (vlastní práce, projektů, sebe sama). Důraz bude kladen na aktivní účast v předmětu, především jeho seminární části. Student si osvojí celou řadu praktických postupů a nástrojů komunikace a naučí se bránit manipulacím v komunikaci.
Výstupy z učení
Studenti budou schopní: - kriticky zhodnit a analyzovat (obsah i formu) politické projevy; - připravit vlastní efektivní prezentaci; - odprezentovat ji před publikem.
Osnova
 • 1. Základy rétoriky a prezentačních dovedností 2. Nácvik argumentace na veřejném projevu 3. Manipulativní techniky v praxi 4. Rečnické obraty 5. Vlastní představení projektu (s ohledem na publikum) 6. Styl a řečnické figury v politickém projevu
Literatura
  povinná literatura
 • THIELE, Albert. Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci : úspěšná argumentace ve stresu. Translated by Gabriela Thöndlová. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 236 s. ISBN 9788024733104. info
 • TINKOVÁ, Eva. Rétorika, aneb, Řeč jako nástroj : praktický průvodce řečí těla a verbální komunikací. Vyd. 1. [Kralice na Hané]: Computer Media, 2010. 136 s. ISBN 9788074020742. info
 • KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace : jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Translated by Jana Kalová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. vii, 180. ISBN 9788025120088. info
 • BRAUN, Roman. Umění rétoriky : lépe mluvit - více dokázat. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 234 s. ISBN 9788073675394. info
 • BECK, Gloria. Zakázaná rétorika : 30 manipulativních technik. Translated by Magdaléna Pomikálková. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 266 s. ISBN 9788024717432. info
 • LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. 166 s. ISBN 807067685X. info
Výukové metody
předášky, semináře
Metody hodnocení
účast na seminářích, závěrečná prezentace
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/POL340