POL362 Politická reklama

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 21. 9. 10:00–15:40 U42, Pá 19. 10. 10:00–15:40 U42, Pá 16. 11. 10:00–15:40 U42, Pá 30. 11. 10:00–15:40 U42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na techniky politické reklamy, způsoby její analýzy a na přípravu, testování a realizaci reklamy pro fiktivní politický subjekt. Na konci tohoto kurzu tak bude student mít přehled o legislativní úpravě politické reklamy v České republice a o různých reklamních technikách a způsobech zobrazování politiky. Bude schopen kriticky interpretovat a analyzovat užité metafory a sémiotické prostředky - tedy reflektovat příběhy vyprávěné o politice a o charakteru politického vůdcovství. Na základě těchto znalostí pak studenti přistoupí k přípravě vlastního reklamního sdělení pro (fiktivní) politický subjekt.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: - orientovat se v platné legislativě v České republice; - analyzovat reklamní sdělení; - připravit vlastní reklamní sdělení.
Osnova
  • 1. Techniky politické reklamy 2. Analýza reklamního sdělení 3. Sémiotika reklamního sdělení 4. Příprava reklamního sdělení a jeho testování 5. Politická reklama v ČR
Literatura
    povinná literatura
  • BENOIT, William L. A functional analysis of political television advertisements. Lanham: Lexington Books, 2014. viii, 239. ISBN 9780739188989. info
  • DIAMOND, Edwin a Stephen BATES. The spot : the rise of political advertising on television. 3rd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992. xiv, 418. ISBN 9780262540650. info
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
Teamová prezentace projektu, závěrečné písemné přezkoušení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/POL362