POL402 Analýza české politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
POL402/01: St 10:00–11:40 U41
POL402/02: St 14:00–15:40 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět se věnuje vybraným aspektům českého politického systému. Jsou analyzovány témata spojené s vývojem stranického systému, ústavně-politických institucí a důležitých politik.
Výstupy z učení
Studenti rozumí a dokáží interpretovat vývoj stranického a politického systému České republiky po roce 1989. Rovněž dokáží charakterizovat a analyzovat fungování klíčových politických institucí, stejně jako diskutovat o vývoji systému politických a stran a důležitých aspektech vybraných politik.
Osnova
 • 1. Seznámení s předmětem 2. Česká ústava - vybrané aspekty. 3. Politický režim. 4. Stranický systém po roce 1989. 5. Prezident. 6. Role stran. 7. Volební chování. 8. Samospráva. 9. Hospodářská politika. 10. Zahraniční politika. 11. Vzdělávací politika.
Literatura
  povinná literatura
 • Balík, Stanislav - Císař, Ondřej - Fiala, Petr: Veřejné politiky v České republice. Brno 2010 (vybrané strany).
 • Havlík, Vlastimil: Česká republika. In Balík, S. et al.: Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010), Brno 2011, s. 39–90.
 • Fiala, Petr - Schubert, Klaus: Moderní analýza politiky, Brno 2000, s. 5-37, 55-151.
 • Havlík, Vlastimil: Výsledky voleb. In Havlík, Vlastimil et al.: Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno 2014, s. 141-160.
 • Hanley, Seán: Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných příčin politického zemětřesení. Sociologický časopis, roč. 47, č. 1, 2011, s. 115-136.
 • Kubát, Michal: Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? Brno 2013, s. 59-86.
 • Just, Petr: Vývoj ústavních institucí politického systému ČR. In Bureš, Jan et al.: Česká demokracie po roce 1989. Praha 2012, s. 153 – 179.
 • Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě, Brno 2004, s. 71 – 101.
 • Kopeček, Lubomír – Mlejnek, Josef: Different confessions, same sins? Václav Havel and Václav Klaus as Czech presidents. In Hloušek, Vít (ed.): Presidents above parties? Brno 2014.
 • Šedo, Jakub: Reforma volebního systému v ČR – 20 let diskusí. Evropská volební studia, roč. 4, č. 2, 2009, s. 142-153.
 • Brunclík, Miloš: Mezi Berlínem a Paříží: kam kráčí politický režim České republiky? In Kubát, Michal a Lebeda, Tomáš a kol.: O komparativní politologii a současné české politice. Praha 2014, s. 57-77.
 • Balík, Stanislav: Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006, Brno, 2008, s. 27-34.
 • Klíma, Karel: Výkonná moc v parlamentním systému ČR (aneb nakolik je forma vlády v ČR ještě parlamentní)? In Hloušek, Vít - Šimíček, Vojtěch (ed.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno 2004, s. 37-46.
 • Brunclík, M.: Spory o zahraniční politiku – prezident vs. premiér. In Novák, M. – Brunclík, M. (eds.): Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha 2008, s. 310-328.
 • Liessmann, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Praha 2010, 119 s.
 • Novák, Miroslav – Lebeda, Tomáš a kol.: Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Dobrá Voda 2004, s. 231-249, 347-364.
 • Ali, Sabina – Machart, Filip – Vimmr, Martin Kryšpín: Negativní aspekty slučování municipalit: analýza akademické diskuze. Acta Politologica, roč. 4, č. 3, 2012, s. 263-283.
 • Malíř, Jiří - Marek, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004. díl 2, Brno 2005 (vybrané strany).
 • Lebeda. Tomáš: Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva. Acta politologica, roč. 1, č. 3, 2009, s. 332-343.
 • Hellmich, Manfred a kol.: Problémy samospráv, Praha, 2007, s. 5-48.
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse, studium zadané literatury.
Metody hodnocení
Position papers, účast, prezentace a písemná zkouška. Hodnocení: A: 45-42 b., B: 41-38 b., C: 37-34 b., D: 33-30 b., E: 29-27 b., F: 26 b. a méně.
Informace učitele
Upozornění vedení fakulty - podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vy-dávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to ne-podmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/POL402

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 11. 2018 19:11, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému