POL593 Kvantitativní přístupy v politologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–15:40 PC25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět v návaznosti na znalosti z bakalářského studia rozvíjí další vědomosti a praktické dovednosti spojené s kvantitativním přístupem v politických vědách. V jeho rámci se studující seznámí s jednotlivými nástroji a technikami, které vedou k sofistikovaným závěrům.
Osnova
  • 1. Úvod, základní vlastnosti kvantitativních metod, terminologie. 2. Základní principy 3. Zázemí kvantitativních přístupů software a data 4. Deskriptivní statistika 5. Základní souvislosti – crosstaby 6. Základní souvislosti - korelace 7. ANOVA 8. Faktorová analýza 9. Shluková analýza 10. Kauzalita – regrese 11. Kauzalita – logistická regrese
Literatura
  • PALLANT, Julie. SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2010. xiv, 345. ISBN 9780335242399. info
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009. xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
  • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Materiál pro kurs Statistická analýza dat : (jak pracovat s daty a zadávat výpočty v SPSS). V Brně: Soukromý tisk Masarykovy univerzity, 2001. 93 s. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Průběžné přípravy a testy (průběžný a závěrečný)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POL593