POL593 Kvantitativní přístupy v politologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–15:40 PC25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět v návaznosti na znalosti z bakalářského studia rozvíjí další vědomosti a praktické dovednosti spojené s kvantitativním přístupem v politických vědách. V jeho rámci se studující seznámí s jednotlivými nástroji a technikami, které vedou k sofistikovaným závěrům.
Osnova
  • 1. Úvod, základní vlastnosti kvantitativních metod, terminologie. 2. Základní principy 3. Zázemí kvantitativních přístupů software a data 4. Deskriptivní statistika 5. Základní souvislosti – crosstaby 6. Základní souvislosti - korelace 7. ANOVA 8. Faktorová analýza 9. Shluková analýza 10. Kauzalita – regrese 11. Kauzalita – logistická regrese
Literatura
  • PALLANT, Julie. SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2010. xiv, 345. ISBN 9780335242399. info
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009. xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
  • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Materiál pro kurs Statistická analýza dat : (jak pracovat s daty a zadávat výpočty v SPSS). v Brně: Soukromý tisk Masarykovy univerzity, 2001. 93 s. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Průběžné přípravy a testy (průběžný a závěrečný)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/POL593

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 11. 2018 19:41, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému