POLb1104 Základy politického marketingu

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Lukáčová (cvičící)
Mgr. Marcela Voženílková (cvičící)
Garance
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL256 Základy politického marketingu && ! NOW ( POL256 Základy politického marketingu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni se základními marketingovými technikami a jejich aplikací v různých prostředích (politika, ekonomická sféra a sociální oblast). Současně se dozví o struktuře a specifikách politických trhů. V průběhu kurzu bude pozornost věnována i historickým kampaním ve vybraných zemích tak, aby došlo k pochopení společenských změn, které jsme v průběhu 20. zaznamenali, ve vztahu k metodám a technikám, které strany používají k oslovení voličů. Závěr kurzu pak bude patřit diskusi o současných trendech a fenoménech kampaní.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a popsat zásadní rysy hlavních historických etap vedení kampaní;
- kriticky zhodnotit podobu kampaně, její obsah a zacílení;
- analyzovat vybrané aspekty předvolební komunikace;
- analyzovat prostředí (trh), na kterém volby probíhají.
Osnova
 • - Úvodní hodina - Marketing - stručné uvedení do problematiky - Kampaně v historické perspektivě I - Kampaně v historické perspektivě II - Politický marketing - definice a pojmy I - Politický marketing - definice a pojmy II - Politický trh a aktéři (průběžný test) - Politický vs. sociální vs. ekonomický marketing - Čtecí týden - Mediální účinky a efekty - Nová média - Seminář - Úspěšná kampaň - Závěrečné písemné přezkoušení
Literatura
  povinná literatura
 • Norris, P. (2000). A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies (Communication, Society and Politics). Cambridge: Cambridge University Press (kap. 7 a 8). doi:10.1017/CBO9780511609343
 • " Entman, R.M. 1993. Framing: Toward Clarification Of a Fractured Paradigm. Journal of Political Communication, Vol. 43, No. IV, str. 51 - 58.
 • " Andrew Lock and Phil Harris (1996): Political marketing - Vive le difference!. European Journal of Marketing, roč. 30, č. 10-11, s. 14-24.
 • " WRING, D., 1996. Political marketing and Party development in Britain: a `secret' history. European Journal of Marketing, 30(10/11), pp.92-103
 • " Rogers, E. M. 2004. Theoretical Diversity in Political Communication. In: Kaid, L. L. (Ed.). Handbook of Political Communication Research. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, str. 3-16.
 • " WRING, D., 1996. From mass propaganda to political marketing: the transformation of Labour Party election campaigning. IN: Rallings, C., Broughton, D., Denver, D. & Farrell, D.(eds.) British Parties and Elections Yearbook 1995, Hampshire: Frank Cass
 • " Ormrod, R. P. 2015. Defining The Stakeholder Concept for Political Marketing. Working paper.
 • " Baines, P. 1999. Voter Segmentation and Candidate Positioning. In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks - London - New Delhi: SAGE, str. 403-420.
 • " Philip Kotler and Gerald Zaltman (1971): Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. The Journal of Marketing, roč. 35, č. 3, s. 3-12.
 • " Weaver, D.; McCombs, M.; Shaw, D. L. 2004. Agenda-setting Research: Issues, Attributes, and Influences. In: Kaid, L. L. (Ed.). Handbook of Political Communication Research. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, str. 257-282.
 • " MAAREK, P., 2011. Campaign Communication and Political Marketing. Chichester, Malden: Willey-Blackwell, pp. 7-30.
 • LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing : principles and applications. 2nd ed. New York: Routledge, 2014. xiv, 273. ISBN 9780415632072. info
 • ORMROD, Robert P., Stephan C. M. HENNEBERG a Nicholas J. O'SHAUGHNESSY. Political marketing : theory and concepts. London: SAGE Publications, 2013. x, 209. ISBN 9780857025814. info
 • EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 267 s. ISBN 978-80-247-2690-8. info
 • VYSEKALOVÁ, Jitka. Marketing : pro střední školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006. 247 s. ISBN 8071689793. info
 • LEBEDOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu : teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 106 s. ISBN 8021038004. info
  doporučená literatura
 • ROSE, Chris. How to win campaigns : communications for change. 2nd ed. Washington, DC: Earthscan, 2010. ix, 381. ISBN 9781849711142. info
 • SHEA, Daniel M. a Michael John BURTON. Campaign craft : the strategies, tactics, and art of political campaign management. 3rd ed. Westport, Conn.: Praeger Publishers, 2006. xvi, 235. ISBN 0275990044. info
Výukové metody
teoretická příprava, workshopy, aktivní zapojení se do diskuse na probíranou látkou, využívání vizuálních pomůcek (volební spoty, plakáty atd.)
Metody hodnocení
Pro ukončení kurzu je nutné v řádném termínu odevzdat seminární práci, zúčastnit se semináře a absolvovat průběžné i řádné písemné přezkoušení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLb1104