POLb1110 Francouzská politika a politické strany

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL235 Franc.pol. a polit.strany && ! NOW ( POL235 Franc.pol. a polit.strany )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 30/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 19/30
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit politický a stranický systém Francie především v druhé polovině dvacátého století. Absolvent kursu získá základní orientaci ve stranickém systému, porozumí volebnímu systému a specifikách francouzského politického života.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude se bude schopen porozumět a vysvětlit současný francouzský politický a stranický systém. Studující budou také schopni popsat a analyzovat vybrané stránky spojené s volbami v rámci víceúrovňového srovnání ve Francii.
Osnova
  • 1. Seznámení se tématem, základní charakter stranického systému a poloprezidentského modelu, vliv volebního systému na stranický formát. 2. Specifika politického systému, především kohabitace a dále volební systémy do místních zastupitelských orgánů, regionálních zastupitelstev aj. 3. Vývoj pravo/levého spektra a jednotlivé fáze vývoje stranického systému. 4. Gaullisté - Gaullistického hnutí od r. 1944 do současnosti. 5. Čtecí týden. 6. Klasická pravice a křesťanské strany tředu – strany a koalice, které se účastnily voleb. 7. Krajní pravice – zaměření se především na vývoj UDCA, ARLP a FN. 8. Socialistická strana 9. Komunistická strana. 10. Extrémně levicové strany a hnutí - především jejich role v posledních dvou desetiletích 11. Strany „zelených“. 12. Nacionalistické strany a nové trendy posledního desetiletí (RPF, MPF, CPNT, aj.).
Literatura
    povinná literatura
  • Bell, D.S. and Gaffney, J. The Presidents of the French Fifth Republic. Basingstoke, Palgrave - Macmillan.
  • Perottino, Michel. (2005). Francouzský politický systém. Praha, Slon.
  • Sperber. N. (2010): Three million Trotskyists? Explaining extreme left voting in France in the 2002 presidential election. European Journal of Political Research 49: 359 - 392.
  • GAFFNEY, John. Political leadership in France : from Charles de Gaulle to Nicholas Sarkozy. New York: Palgrave Macmillan, 2010. xii, 258. ISBN 9780230360372. info
  • KNAPP, Andrew. Parties and the party system in France : a disconnected democracy? 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2004. xv, 423. ISBN 033392083X. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse, prezentace studentských prací
Metody hodnocení
Pro zdárné absolvování kurzu je potřeba získat minimálně 61 bodů ze 100. Z toho 60 bodů lze získat na základě napsání závěrečného testu, 20 bodů lze získat za kvalitní seminární práci a posledních 20 bodů za aktivní účast na seminářích spojenou s prezentací konkrétního tématu (seminární práce) nebo napsáním eseje. Známkování: A: 100 – 93 B: 92 - 85 C: 84 – 77 D: 76 - 69 E: 68 - 61, F: 60 a méně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/POLb1110