POLb1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Lukáčová (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL347 Hlavy státu v Evropě && ! NOW ( POL347 Hlavy státu v Evropě )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 16/40
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent předmětu bude schopen: porovnat roli hlavy státu v různých evropských zemích; porovnat výkon funkce hlavy státu různými osobnostmi; porozumět rozdílům v teoretickém vymezení role hlavy státu; analyzovat rozdíly ve formálním a faktickém postavení hlavy státu; posoudit vliv různých faktorů na tyto rozdíly.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen: porovnat roli hlavy státu v různých evropských zemích; porovnat výkon funkce hlavy státu různými osobnostmi; porozumět rozdílům v teoretickém vymezení role hlavy státu; analyzovat rozdíly ve formálním a faktickém postavení hlavy státu; posoudit vliv různých faktorů na tyto rozdíly.
Osnova
  • 1. Hlavy státu v evropské historii 2. Tradiční evropské monarchie a jejich konec 3. Hlava státu jako hrozba demokracii 4. Vývoj pozice hlavy státu 5. Současné evropské monarchie 6. Prezidenti v semiprezidentských a parlamentních systémech 7. Silní prezidenti v západní Evropě 8. Slabí prezidenti v západní Evropě 9. Středoevropští prezidenti 10. Prezidenti v jihovýchodní Evropě 11. Vliv prezidentských voleb
Literatura
    povinná literatura
  • KOZUBÍK, Jan a Roman CHYTILEK. Formální pravomoci současných evropských monarchů a jejich reálné využití. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 20, č. 4, s. 483-506. ISSN 1211-3247. info
  • Semi-presidentialism and democracy. Edited by Robert Elgie - Sophia Moestrup - Yushan Wu. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xii, 296. ISBN 9780230242920. info
  • Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech - Česká republika v komparativní perspektivě. Edited by Miroslav Novák - Miloš Brunclík. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 399 s. ISBN 9788073631796. info
  • Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe. Edited by Robert Elgie - Sophia Moestrup. New York: distributed exclusively in the United States by Palgrave Macmillan and in Canada by UBC Press, 2008. xi, 282. ISBN 9780719087769. info
  • PEROTTINO, Michel. Francouzský politický systém. Vyd. 1. Praha: SLON, 2005. 335 s. Politické systémy, sv. 3. ISBN 8086429482. info
Výukové metody
Přednášky, eseje, semináře
Metody hodnocení
Studenti píšou krátkou seminární práci (max. 5 bodů), vedou krátkou prezentaci (max. 10 bodů) a mohou získat max. 5 bodů za diskuse v průběhu seminářů. Na konci semestru píšou závěrečný písemný test (max. 20 bodů). Je nutné získat alespoň 24 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLb1112