POLb1120 Kampaně v České republice

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16:00–17:40 U42
Předpoklady
! POL354 Kampaně v ČR && ! NOW ( POL354 Kampaně v ČR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/40, pouze zareg.: 0/40
Jiné omezení: Omezení vyplývá ze seminární/diskusní formy kurzu
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude po absolvování tohoto kurzu schopen popsat a interpretovat historii volebních kampaní v České republice a identifikovat jejich hlavní témata či nátroje v nich užité. Zároveň porozumí charakteristikám a bude schopen identifikovat základní rozdílnosti mezi kampaněmi do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu, krajských a obecních zastupitelstev, přičemž tyto znalosti dokáže uplatnit pro analýzu dalších volebních kampaní.
Výstupy z učení
Studenti se budou orientovat v základních atributech a charakteristikách kampaní v České republice, zároveň budou schopni je zasadit do kontextu sousedních zemí. Budou schopni pojmenovat základní odlišnosti kampaní odvíjející se od podoby volebního systému.
Osnova
  • 1) Teoretické vymezení předvolební kampaně a jejich dílčích aspektů 2) Volby do Poslanecké sněmovny I 3) Volby do Poslanecké sněmovny II 4) Volby do Poslanecké sněmovny III 5) Volba prezidenta 6) Volby do Evropského parlamentu 7) Další typy voleb a charakteristiky jejich kampaní I 8) Další typy voleb a charakteristiky jejich kampaní II 9) Porovnání ve středoevropském kontextu I 10) Porovnání ve středoevropském kontextu II 11) Čtecí týden 12) Prezentace studentských projektů I 13) Prezentace studentských projektů II.
Literatura
  • České prezidentské volby v roce 2013. Jakub Šedo (ed.). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 253 s. Politologická řada, sv. č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info
  • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0. info
  • MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany. Volební kampaně v roce 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 174 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 32. ISBN 978-80-210-5169-0. info
  • MATUŠKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 97-115, 18 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3. info
  • MATUŠKOVÁ, Anna. Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky. In FOLTÝN, Tomáš, Dalibor ČALOUD, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 26-41, 16 s. Ediční řada ISPO FSS MU. ISBN 80-7325-108-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, semináře, aktivní diskuse v hodinách
Metody hodnocení
Pro ukončení kurzu je nutné v řádném termínu odevzdat a odprezentovat skupinovou práci/prezentaci v rozsahu 15 minut a absolvovat písemný test. Maximální počet bodu, které je možné v kurzu získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro absolvování kurzu je 61 bodů (skupinová prezentace je hodnocena 40 body, v testu je možné dosáhnout maximálné 60 bodů)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/POLb1120