POLb1123 Teorie her a politické rozhodování

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Samuel Žilinčík (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 P52
Předpoklady
! POL203 Teorie her a rozhodování && ! NOW ( POL203 Teorie her a rozhodování ) && ( TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 48/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl kursu: seznámit posluchače se způsobem, jakým je náhled na rozhodování v politice ovlivněn ekonomií a psychologií. Obě tradice se doplňují: ekonomická teorie přináší do analýzy rozhodování koncepty jako užitek, preference, racionalita, strategie, ekvilibrium, riziko a další. Psychologie je dekonstruuje a doplňuje jejich předpoklady koncepty jako jsou chyby v úsudku či heuristiky. Během kursu tak budou představeny "mikrozáklady" politiky- mechanismy, reprezentující rozhodování politických aktérů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - ovládat základy "politologické" teorie her ;
- rozlišovat mezi kooperativní a nekooperativní teorií her ;
- identifikovat oblasti teorie her s potenciálem aplikace v politice ;
- vytvářet vlastní herní modely ;
Osnova
 • Kurs probíhá v JS 2021 online. 1. Úvodní hodina: O čem je teorie her: formují naše rozhodování víc ekonomové, zvyky nebo oxytocin?;
 • 2. Základní pojmy teorie her: racionalita a užitek, hry ve strategické a extenzivní formě.;
 • 3. Klasická teorie her I. Hry dvou hráčů, ekvilibrium. Dilema vězňova dilematu;
 • 4. Klasická teorie her II.;
 • 5. Sekvenční a opakované hry.;
 • 6. Kooperace: kooperativní hry nebo kooperativní řešení?;
 • 7. Herní sady. Politika jako herní sada. Teorie her, politická manipulace a herestetika;
 • 8. Behaviorální teorie her, behaviorální teorie rozhodování, omezená racionalita;
 • 9. Hrací týden: Vypracování laboratorní práce;
 • 10. Prosociální preference;
 • 11. Reciprocita;
 • 12. Vina, zklamání a efekt cizích očí;
 • 13. Kulturní variace poznatků BGT;
Literatura
 • Herrmann Benedikt., Thöni Christian., Gächter Simon. (2008) Antisocial punishment across societies, Science, 319(5868), p.1362-7.
 • Charness G., Rabin M. (2002) Understanding social preferences with simple tests.
 • Falk A. et al. (2008) Testing theories of fairness. Intentions matter. Games and Economic Behavior, 62, p. 287-303
 • Ellingsen, Tore, Johannesson, Magnus, Tjotta, Sigve a Torsvik, Gaute. Testing Guilt Aversion. 2010. Games and Economic Behavior.
 • Fehr, Ernst, Schneider, Frédéric. (2010) Eyes are on Us, But Nobody Cares: Are Eye Cues Relevant for Strong Reciprocity? Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol. 277(1686), p. 1315-1323.8s.
 • Eitan Tzelgov. 2014. "Damned if you do and damned if you don't: Rhetorical heresthetic in the Israeli Knesset," Party Politics, 20, 964-982
 • KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Translated by Eva Nevrlá. Vydání první. V Brně: Jan Melvil, 2012. 542 stran. ISBN 9788087270424. info
 • MCCAIN, Roger A. Game theory : non-technical introduction to the analysis of strategy. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2004. xxiv, 391. ISBN 0324206445. info
 • TSEBELIS, George. Veto players :how political institutions work. New York: Russell Sage Foundation, 2002. xvii, 317. ISBN 0-691-09989-8. info
 • MORROW, James D. Game theory for political scientists. Princeton: Princeton University Press, 1994. xx, 376 s. ISBN 0-691-03430-3. info
 • TSEBELIS, George. Nested games : rational choice in comparative politics. Berkeley: University of California Press, 1990. xiv, 274. ISBN 0520076516. info
 • RIKER, William H. The art of political manipulation. New Haven: Yale university press, 1986. xiii, 152. ISBN 0300035926. info
Výukové metody
Přednášky, kombinované se semináři, v nichž se řeší herní modely
Metody hodnocení
Maximálně je v kursu možné získat 100 bodů, z toho 35 bodů za seminární práci/herní simulaci a 65 bodů za závěrečný test. K úspěšnému absolvování je nutné získat minimálně 60 bodů, z toho 30 za závěrečný test. Hodnocení A:100-91, B:90-81, C:80-74, D:73-66, E:65-60, F: 59 a méně bodů.
Informace učitele
emaily vyučujícího chytilek@fss.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/POLb1123