POLb1126 Základy komparace politických systémů

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Voženílková (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 U41
Předpoklady
! POL250 Základy komparace pol. syst. && ! NOW ( POL250 Základy komparace pol. syst. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Sdělení podrobnějších informací o komparaci politických systémů. Jako příklad jsou využívány o nemodelové země západní Evropy a vybrané mimoevropské státy, což přispívá k rozšíření znalostí o tamních politických systémech.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen komparace politických systémů a rozšíří si znalostí o nemodelových západoevropských státech a několika dalších mimoevropských státech.
Osnova
 • 1. Komparativní metoda a komparace politických systémů 2. Ústavy a Ústavní soudy 3. Představení probíraných států, jejich řešení otázky kontroly ústavnosti 4. Exekutivní orgány 5. Exekutiva probíraných států 6. Legislativní orgány 7. Legislativy probíraných států 8. Volební systémy 9. Volební systémy probíraných států 10. Územní členění, samospráva a další prvky politických systémů 11. Územní členění, samospráva a další prvky politických systémů probíraných států Podrobný sylabus lze nalézt v rámci studijních materiálů v IS MU předmětu POLb1126 Základy komparace politických systémů.
Literatura
  povinná literatura
 • Hague, Rod, Martin Harrop a John McCormick: Comparative Government and Politics. Macmillan International, 2016. ISBN: 9781137528360
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Komparace politických systémů : západoevropské politické systémy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2009. 290 s. ISBN 9788024515168. info
 • Comparative politics today : a world view. Edited by Gabriel Abraham Almond. 9th ed. New York: Pearson/Longman Publishers, 2008. xxiv, 776. ISBN 9780205589760. info
  doporučená literatura
 • Comparative politics. Edited by Daniele Caramani. Fourth edition. Oxford: Oxford university press, 2017. xl, 605. ISBN 9780198737421. info
 • BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7357-703-2. info
 • FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7357-685-1. URL info
 • DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Základní modely demokratických systémů : komparace politických systémů. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2008. 255 s. ISBN 9788024513577. info
 • ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický systém Irska. Vyd. 1. Praha: Slon, 2007. 270 s. ISBN 9788086429618. info
Výukové metody
Předmět probíhá především formou přednášek doplněných kratšími semináři.
Metody hodnocení
Minimálním požadavkem k úspěšnému ukončení předmětu je zisk alespoň 21 bodů z 35 možných. Body lze získat za referáty (max. 10) a závěrečný test (max. 25). Škála klasifikace: A: 37 – 40 bodů; B: 34 – 36 bodů; C: 31 – 33 bodů; D: 28 – 30 bodů; E: 25 – 27 bodů; F: 24 bodů a méně.
Informace učitele
Podrobný a přehledný sylabus je vložen jako Wordový dokument do Studijních materiálů k předmětu POLb1126.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/POLb1126