POLd0004 Individuální studijní plán IV.

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (cvičící)
doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D. (cvičící)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL019 Individuální studijní plán IV. && ! NOW ( POL019 Individuální studijní plán IV. ) && ( POL018 Individuální studijní plán III || POLd0003 Individuální studijní plán III )
Prerekvizitou absolvování předmětů POLd0003 a POLd0004.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Metody hodnocení
Kredity jsou přiznávány (1.) na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), dále (2.) za účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus (3.) na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci článku v časopise databáze SCOPUS či časopise databáze Web of Science s impakt faktorem umístněném v prvních třech kvartilech Q1-3 (časopisy na seznamu Emerging Sources Citation Index nejsou brány jako časopisy WoS); alternativou k článku v časopise databáze SCOPUS je doložení publikování nebo přijetí k publikaci kapitoly v odborné editované knize ve světovém jazyku vydané prestižním zahraničním nakladatelstvím, zařazeným v kategoriích A*, A či B seznamu FSS MU (viz https://www.fss.muni.cz/media/3065267/opatreni_fss_5_2018_soupis_stipendijnich_programu_fss_2018.pdf). Podmínkou uznání článku/kapitoly je minimálně 50% autorský podíl na daném textu.
Informace učitele
Předmět je realizován dle pravidel definovaných Doktorským studijním programem Politologie platným v příslušném akademickém roce. Program viz Studijní materiály předmětu, podsekce Organizační pokyny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/POLd0004