POLn4000 Analýza české politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 7. 10. 10:00–11:40 U41, St 14. 10. 10:00–11:40 U41, St 21. 10. 10:00–11:40 U41
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLn4000/01: St 4. 11. 10:00–11:40 U41, St 11. 11. 10:00–11:40 U41, St 18. 11. 10:00–11:40 U41, St 25. 11. 10:00–11:40 U41, St 2. 12. 10:00–11:40 U41, St 9. 12. 10:00–11:40 U41, St 16. 12. 10:00–11:40 U41, St 6. 1. 10:00–11:40 U41, St 13. 1. 10:00–11:40 U41
POLn4000/02: St 4. 11. 14:00–15:40 bude_upresneno, St 11. 11. 14:00–15:40 bude_upresneno, St 18. 11. 14:00–15:40 bude_upresneno, St 25. 11. 14:00–15:40 bude_upresneno, St 2. 12. 14:00–15:40 bude_upresneno, St 9. 12. 14:00–15:40 bude_upresneno, St 16. 12. 14:00–15:40 bude_upresneno, St 6. 1. 14:00–15:40 bude_upresneno, St 13. 1. 14:00–15:40 bude_upresneno
Předpoklady
! POL402 Analýza české politiky && ! NOW ( POL402 Analýza české politiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se věnuje vybraným aspektům českého politického systému. Jsou analyzovány témata spojené s vývojem stranického systému, ústavně-politických institucí a důležitých politik.
Výstupy z učení
Studenti rozumí a dokáží interpretovat vývoj stranického a politického systému České republiky po roce 1989. Rovněž dokáží charakterizovat a analyzovat fungování klíčových politických institucí, stejně jako diskutovat o vývoji systému politických a stran a důležitých aspektech vybraných politik.
Osnova
 • 1. Seznámení s předmětem 2. Česká ústava - vybrané aspekty. 3. Politický režim. 4. Stranický systém po roce 1989. 5. Prezident. 6. Role stran. 7. Volební systémy. 9. Hospodářská politika. 10. Zahraniční politika. 11. Kvalita demokracie Podrobný sylabus s přesnými daty lekcí bude dostupný na začátku semestru u předmětu v IS.
Literatura
  povinná literatura
 • Fiala, Petr - Schubert, Klaus: Moderní analýza politiky, Brno 2000, s. 5-37, 55-151.
 • Malíř, Jiří - Marek, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004. díl 2, Brno 2005 (vybrané strany).
 • Šedo, Jakub: Reforma volebního systému v ČR – 20 let diskusí. Evropská volební studia, roč. 4, č. 2, 2009, s. 142-153.
 • Brunclík, Miloš: Mezi Berlínem a Paříží: kam kráčí politický režim České republiky? In Kubát, Michal a Lebeda, Tomáš a kol.: O komparativní politologii a současné české politice. Praha 2014, s. 57-77.
 • Havlík, Vlastimil: Česká republika. In Balík, S. et al.: Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010), Brno 2011, s. 39–90.
 • Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě, Brno 2004, s. 71 – 101.
 • Kopeček, Lubomír – Mlejnek, Josef: Different confessions, same sins? Václav Havel and Václav Klaus as Czech presidents. In Hloušek, Vít (ed.): Presidents above parties? Brno 2014.
 • Klíma, Karel: Výkonná moc v parlamentním systému ČR (aneb nakolik je forma vlády v ČR ještě parlamentní)? In Hloušek, Vít - Šimíček, Vojtěch (ed.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno 2004, s. 37-46.
 • Havlík, Vlastimil – Petr Voda: Lost Stability? Re-Alignment of Party Politics and the Rise of New Political Parties in the Czech Republic. Acta Politologica, roč. 8, č. 2, 2016, s. 119-144.
 • Hanley, Seán: Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných příčin politického zemětřesení. Sociologický časopis, roč. 47, č. 1, 2011, s. 115-136.
 • Just, Petr: Vývoj ústavních institucí politického systému ČR. In Bureš, Jan et al.: Česká demokracie po roce 1989. Praha 2012, s. 153 – 179.
 • Kubát, Michal: Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? Brno 2013, s. 59-86.
 • Kubát, Michal: Jaký volební systém pro Českou republiku?. In: Balík, S. et al: Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty, Brno 2013, s. 103-118.
 • Charvát, Jakub: Proč více proporční sněmovní systém pro Českou republiku? Revue politika, 1. 7. 2013.
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse, studium zadané literatury.
Metody hodnocení
Position papery, účast, prezentace, esej, podíl na zpracování kolektivního stanoviska. Hodnocení: A: 45-42 b., B: 41-38 b., C: 37-34 b., D: 33-30 b., E: 29-27 b., F: 26 b. a méně.
Informace učitele
Upozornění vedení fakulty - podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vy-dávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to ne-podmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLn4000