POLn4000 Analýza české politiky a ekonomiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 15. 9. 14:00–15:40 U41, St 22. 9. 14:00–15:40 U41, St 29. 9. 14:00–15:40 U41, St 6. 10. 14:00–15:40 U41
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLn4000/01: Út 12. 10. 16:00–17:40 U41, Út 19. 10. 16:00–17:40 U41, Út 26. 10. 16:00–17:40 U41, Út 2. 11. 16:00–17:40 U41, Út 9. 11. 16:00–17:40 U41, Út 16. 11. 16:00–17:40 U41, Út 23. 11. 16:00–17:40 U41, Út 30. 11. 16:00–17:40 U41, Út 7. 12. 16:00–17:40 U41, V. Havlík, L. Kopeček
POLn4000/02: St 13. 10. 14:00–15:40 U41, St 20. 10. 14:00–15:40 U41, St 27. 10. 14:00–15:40 U41, St 3. 11. 14:00–15:40 U41, St 10. 11. 14:00–15:40 U41, St 24. 11. 14:00–15:40 U41, St 1. 12. 14:00–15:40 U41, St 8. 12. 14:00–15:40 U41, V. Havlík, L. Kopeček
Předpoklady
! POL402 Analýza české politiky && ! NOW ( POL402 Analýza české politiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se věnuje vybraným aspektům českého politického systému. Jsou analyzovány témata spojené s vývojem stranického systému, ústavně-politických institucí a důležitých politik.
Výstupy z učení
Studenti rozumí a dokáží interpretovat vývoj stranického a politického systému České republiky po roce 1989. Rovněž dokáží charakterizovat a analyzovat fungování klíčových politických institucí, stejně jako diskutovat o vývoji systému politických a stran a důležitých aspektech vybraných politik.
Osnova
 • 1. Seznámení s předmětem 2. Česká ústava - vybrané aspekty. 3. Politický režim. 4. Stranický systém po roce 1989. 5. Prezident. 6. Role stran. 7. Volební systémy. 8.-9. Hospodářská politika. 10. Zahraniční politika. 11. Kvalita demokracie Podrobný sylabus s přesnými daty lekcí bude dostupný na začátku semestru u předmětu v IS.
Literatura
  povinná literatura
 • Malíř, Jiří - Marek, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004. díl 2, Brno 2005 (vybrané strany).
 • Kopeček, Lubomír – Mlejnek, Josef: Different confessions, same sins? Václav Havel and Václav Klaus as Czech presidents. In Hloušek, Vít (ed.): Presidents above parties? Brno 2014.
 • Charvát, Jakub: Proč více proporční sněmovní systém pro Českou republiku? Revue politika, 1. 7. 2013.
 • Fiala, Petr - Schubert, Klaus: Moderní analýza politiky, Brno 2000, s. 5-37, 55-151.
 • Šedo, Jakub: Reforma volebního systému v ČR – 20 let diskusí. Evropská volební studia, roč. 4, č. 2, 2009, s. 142-153.
 • Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě, Brno 2004, s. 71 – 101.
 • Havlík, Vlastimil – Petr Voda: Lost Stability? Re-Alignment of Party Politics and the Rise of New Political Parties in the Czech Republic. Acta Politologica, roč. 8, č. 2, 2016, s. 119-144.
 • Kubát, Michal: Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? Brno 2013, s. 59-86.
 • Hanley, Seán: Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných příčin politického zemětřesení. Sociologický časopis, roč. 47, č. 1, 2011, s. 115-136.
 • Kubát, Michal: Jaký volební systém pro Českou republiku?. In: Balík, S. et al: Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty, Brno 2013, s. 103-118.
 • Brunclík, Miloš: Mezi Berlínem a Paříží: kam kráčí politický režim České republiky? In Kubát, Michal a Lebeda, Tomáš a kol.: O komparativní politologii a současné české politice. Praha 2014, s. 57-77.
 • Just, Petr: Vývoj ústavních institucí politického systému ČR. In Bureš, Jan et al.: Česká demokracie po roce 1989. Praha 2012, s. 153 – 179.
 • Klíma, Karel: Výkonná moc v parlamentním systému ČR (aneb nakolik je forma vlády v ČR ještě parlamentní)? In Hloušek, Vít - Šimíček, Vojtěch (ed.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno 2004, s. 37-46.
 • Havlík, Vlastimil: Česká republika. In Balík, S. et al.: Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010), Brno 2011, s. 39–90.
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse, studium zadané literatury.
Metody hodnocení
Position papery, účast, prezentace, esej, podíl na zpracování kolektivního stanoviska. Hodnocení: A: 45-42 b., B: 41-38 b., C: 37-34 b., D: 33-30 b., E: 29-27 b., F: 26 b. a méně.
Informace učitele
Upozornění vedení fakulty - podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vy-dávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to ne-podmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.