PSY027 Analýza dat – kvalitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každý sudý pátek 8:00–11:40 P22
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokládá se znalost kvalitativní metodologie na úrovni bakalářského (PSY194) a magisterského (PSY474) studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalosti východisek a metod kvalitativního výzkumu a jejich aplikace na konkrétní problém. Předmět zahrnuje repetitorium principů kvalitativního výzkumu a hlavních přístupů v rámci kvalitativní metodologie. Důraz bude kladen na reflexi epistemologických východisek projektu a jejich korespondence s konkrétním zvoleným postupem, a dále na seznámení se s mezinárodními publikačními standardy kvalitativního výzkumu v oblasti psychologie.
Výstupy z učení
Na konci předmětu budou studující schopni - charakterizovat východiska kvalitativního přístupu a jeho různé formy - reflektovat epistemologická a teoretická východiska daného projektu a jejich korespondenci s ostatními částmi projektu - zvolit adekvátní přístup pro řešení daného problému - aplikovat mezinárodní standardy v publikaci kvalitativního výzkumu
Osnova
  • 1. Stručné repetitorium základních principů kvalitativního výzkumu, formulace výzkumné otázky 2. Konceptuální rámec: epistemologická východiska, pojmový rámec předmětné oblasti, volba přístupu v rámci kvalitativního výzkumu 3. Design výzkumu, tvorba vzorku, tvorba dat 4. Analýza dat: různé přístupy ke kódování, interakce mezi výchozími koncepty a daty 5. Prezentace a obhajoba výsledků, otázky validity
Literatura
    povinná literatura
  • MAXWELL, Joseph Alex. Qualitative research design : an interactive approach. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2013. xi, 218. ISBN 9781412981194. info
  • CROTTY, Michael. The foundations of social research : meaning and perspective in the research process. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1998. vii, 248. ISBN 0761961062. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, četba povinné a doporučené literatury.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/PSY027