PSY151 Kulturní antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18. 9. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 25. 9. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 16. 10. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 6. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 27. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY151/01: Út 2. 10. 8:00–8:50 U23, Út 23. 10. 8:00–8:50 U23, Út 13. 11. 8:00–8:50 U43, Út 4. 12. 8:00–8:50 U35
PSY151/02: Út 2. 10. 9:00–9:50 U23, Út 23. 10. 9:00–9:50 U23, Út 13. 11. 9:00–9:50 U43, Út 4. 12. 9:00–9:50 U35
PSY151/03: Út 9. 10. 8:00–8:50 U23, Út 30. 10. 8:00–8:50 U23, Út 20. 11. 8:00–8:50 U35, Út 11. 12. 8:00–8:50 U23
PSY151/04: Út 9. 10. 9:00–9:50 U23, Út 30. 10. 9:00–9:50 U23, Út 20. 11. 9:00–9:50 U35, Út 11. 12. 9:00–9:50 U23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům úvod do kulturní antropologie se zaměřením na relevantní psychologická témata (duševní nemoc a duševní zdraví, výchova dětí, tělesnost, emoce, identita, smrt). Důraz bude kladen zejména na seznámení se relevantní antropologickou literaturou k vybraným tématům a schopnost aplikovat antropologickou perspektivu v psychologickém výzkumu i praxi.
Po absolvování předmětu mají být studenti schopni:
- vysvětlit základní pojmy a aplikovat perspektivu antropologického uvažování v psychologickém výzkumu i praxi - orientovat se v historickém vývoji disciplíny - aplikovat poznatky kulturní antropologie pro porozumění současným sociokulturním jevům
Osnova
 • Témata přednášek - Úvod do kulturní antropologie: vymezení disciplíny a základní přehled historie - Vývoj dítěte. Psychoanalýza a hledání odpovědí na povahu vztahu kultury a osoby. Jakou roli při vývoji dítěte hrají kulturní vzorce, výchovné styly rodiny, vrozené dispozice a tendence dítěte. Kdo s kým spí? Existují obecné zákonitosti či významné kulturní a sociální variace? - Identita a hodnoty. Krize antropologie: je řešením užití nástrojů statistiky, zaměření se na strukturu či pozorovatelné chování? Svoboda jednání či programy chování? Profánní a sakrální v historickém vývoji a v kulturních kontextech. - Emoce. Kognitivní přístupy či kulturní relativismus? Prožívání, exprese emocí a jejich kognitivní zaznamenání. Role jazyka. - Tělo a tělesnost. Jak zacházíme se svým tělem? Tělesně zakotvené prožívání, dieta a zdravý životní styl, poruchy příjmů potravy, ženská obřízka a jiné. Nové přístupy v kulturní antropologii: Kulturní psychologie, Na osobu zaměřená etnologie aj. - Duševní zdraví, nemoc, smrt. Co je zdravé a co nezdravé? Norma a vybočení z normy. Diskuse tradičního pojetí duševní nemoci a zdraví dle manuálů MKN 10, DSM IV. Příklady pojetí duševního zdraví a nemoci v neevropských kulturách. Odlišnosti v pojímání smrti.
Literatura
  povinná literatura
 • HEINE, Steven J. Cultural psychology. Third edition. New York: W. W. Norton, 2016. xxiii, 591. ISBN 9780393283709. info
 • BOCK, Philip K. Rethinking psychological anthropology : continuity and change in the study of human action. 2nd ed. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 1999. xiv, 309. ISBN 1577660552. info
  doporučená literatura
 • Schweder, R. A. (2003). Why do man barbecue? Recepis for cultural psychology. Cambridge, Massachutsetts, London: Harvard University Press.
 • Chakkarath, P. (2012). The role of indigenous psychologies in the building of basic cultural psychology. In J. Valsiner (Ed.), The Oxford Handbook of Culture and Psychology (pp. 71-95). New York: Oxford University Press.
 • HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost : sociální reprezentace smrti. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2008. 227 s. ISBN 9788073870928. info
 • BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Vyd. 3. Praha: Triton, 1998. 259 s. ISBN 8072540017. info
 • Úvod do kulturní a sociální antropologie. Edited by Robert Francis Murphy - Hana Červinková. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. ISBN 80-85850-53-2. info
Výukové metody
Monologická metoda - zejména přednáška, případně vysvětlování. Dialogická metoda, a to diskuse a rozhovor na základě předem zadaného tématu a literatury. Obsahová analýzy textu- induktivní postup.
Metody hodnocení
zkouška.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/PSY151