PSY160 Psychologie barev

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Šipula
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Šipula
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 1/15
Jiné omezení: Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Koncepce předmětu sleduje dva základní cíle:

1. Student/ka bude seznámen/a se základními teoretickými a metodologickými přístupy k výzkumu vztahu člověka k barvě, budou analyzovány přednosti i nedostatky výzkumů. Cílem prezentace vybraných výzkumů bude připravit účastníka kurzu na vlastní samostatnou výzkumnou práci v oboru psychologie barev.

2. Stejný důraz bude kladen na reflexi vlastního vztahu k barvě, sebereflexi a osobní záţitek při interakci s barvou. Budou sledovány vztahy mezi osobním zážitkem, vlastními asociacemi a obecnými pravidly, možnostmi zobecnění individuálních zkušeností. Součástí předmětu je proto více samostatných průběžných úkolů (na místě nebo po domácí přípravě).
Osnova
 • 1. Podstata barev barevného vidění
 • - fyzika, fyziologie barevného vidění, typické jevy v oblasti psychologie barevného vidění, teorie, systémy barev z hlediska fyziky, logika v barvě, barvy v přírodě, zákonitosti barevných kontrastů a jejich psychologické účinky
 • 2. Sociální úroveň
 • - kategorizace barev a její specifičnost v různých kulturách, barevná symbolika, barvy a asociace, význam pro oblast myšlení a komunikace, aplikační možnosti v oblasti ergonomie, barvy ve výtvarném umění, náboženství
 • 3. Psychologické výzkumy
 • - preference barev, její podstata a význam, vývoj poznání, možnosti a meze využití barevné preference v psychologické diagnostice, Lüscherova teorie barev, Pyramidový test,... ,příklady hlavních výzkumných linií psychologie barev
 • 4. Aplikace psychologie barev
 • - barvy v odívání a jejich psychologické působení, psychologické zákonitosti barevné módy, mechanismy barevné typologie, barvy v životním prostředí – architektura, interiéry, barvy v reklamě
 • 5. Barvy „jinak“
 • - sepětí s jazykem, přísloví, přirovnání, metafory, barvy „pod povrchem věcí“, esoterika, shody a rozdíly s vědeckým přístupem
Literatura
 • Color in business, science and industry : Cvet v nauke i technike. info
 • LÜSCHER, Max. Test volby barev k hodnocení osobnosti. Bratislava: Psychodiagnostika. 151 s. info
 • ITTEN, Johannes. The elements of color : a treatise on the color system. Edited by Faber Birren, Translated by Ernst van Hagen. New York: John Willey and Sons, 2003. 95 s. ISBN 0471289299. info
 • GAGE, John. Color and meaning : art, science, and symbolism. Berkeley: University of California Press, 2000. 320 s. ISBN 0520226119. info
 • ZOLLINGER, Heinrich. Color :a multidisciplinary approach. Zürich: Verlag Helvetica Chimica Acta, 1999. x, 258 s. ISBN 3-906390-18-7. info
 • Color categories in thought and language. Edited by C. L. Hardin - Luisa Maffi. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. x, 404. ISBN 0521498007. info
 • MAHNKE, Frank H. Color, environment, and human response : an interdisciplinary understanding of color and its use as a beneficial element in the desing of the architectural environment. New York: John Wiley & Sons, 1996. xii, 234. ISBN 0471286672. info
 • LÜSCHER, Max. Test volby barev k hodnocení osobnosti. Bratislava: Psychodiagnostika, 1991. 151 s. info
 • PLESKOTOVÁ, Petra. Svět barev. 1. vyd. Praha: Albatros, 1987. 199 s. URL info
 • KURIC, Jozef. Psychologie vnímání malířských výtvarných děl v ontogenezi. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1986. 260 s. URL info
 • BROŽKOVÁ, Ivana. Dobrodružství barvy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • AGOSTON, George A. Color theory and its application in art and design. Moskva: Mir, 1982. 181 s. info
 • BIRREN, Faber. Color & human response : aspects of light and color bearing on the reactions of living things and the welfare of human beings. New York: John Wiley & Sons, 1978. vi, 141. ISBN 0471288640. info
 • HÁLOVÁ-ŠÍPOVÁ, Zlatka. Příčiny preference určité barevné kompozice. Edited by Jiří Sedlák. 1975. 90 s. info
 • ITTEN, Johannes. The art of color : the subjective experience and objective rationale of color. New York: John Wiley & Sons, 1973. 155 s. ISBN 0471289280. info
 • FRIELING, Heinrich a Xaver AUER. Človek - farba- priestor. Translated by Ivan Pikala. 2. vyd. Bratislava: Alfa, 1972. 119 s. info
 • STREITOVÁ, Anna. Vztah temperamentu k preferenci grafických a barevných kompozic. Edited by Robert Konečný. 1970. 99 s. info
Výukové metody
1. Přednášky kombinované s řadou praktických ukázek a cvičení
2. Introspektivní postupy
3. Domácí úkoly
4. Tematické diskuse
Metody hodnocení
Kurs končí zápočtem, který bude udělen za aktivní účast v předmětu (max. 2x neúčast), plnění průběžných úkolů (4x) a písemnou práci (primárně model výzkumného projektu).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2008/PSY160/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/PSY160