PSY479 Psychometrika: měření v psychologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vít Gabrhel (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Ťápal, M.A. (cvičící)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je poskytnout studujícím znalostní a praktická východiska pro samostatnou práci v oblasti konstrukce psychologických diagnostických metod pro individuální použití a výzkumné použití v zejména v oblasti mix-methods designů.
Osnova
  • 1. Další teorie měření a jejich vzájemné srovnání: klasická testová teorie (CTT), teorie zobecnitelnosti, teorie odpovědi na položku (IRT), teorie vědomostních prostorů, teorie spojitého měření (conjoint measurement). 2. Teorie odpovědi na položku. Raschův model vs. 1PL, 2PL a 3PL model. 3. Fasetový IRT model, modely pro ordinální data, úvod do multidimenzionální a kategorické IRT. 4. Analýza diferencionálního fungování položek a její využití. 5. Hodnocení metod psychologické diagnostiky, model recenze testu dle EFPA a Standardy ITC pro adaptaci didaktických a psychologických testů pro cross-kulturní testování. 6. Měření inteligence 7. Měření v neuropsychologii. 8. Měření výkonu a didaktické testování. 9. Měření osobnostních charakteristik. 10. Sociometrie.
Literatura
  • HOGAN, Thomas P. Psychological testing : a practical introduction. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015. xxi, 674. ISBN 9781118554128. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou krátkých přednášek a interaktivních seminárních cvičení. Současně probíhá podpora výuky formou on-line diskuse a průběžnou zpětnou vazbou k seminárnímu projektu.
Metody hodnocení
Hodnocena je samostatná a týmová seminární práce. Závěrečná zkouška je písemná a ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/PSY479