PSYb1110 Personální psychologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Homolková (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Aleš Kajzar (cvičící)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 20. 9. 14:00–15:40 P52, St 4. 10. 14:00–15:40 P52, St 18. 10. 14:00–15:40 P52, St 1. 11. 14:00–15:40 P52, St 15. 11. 14:00–15:40 P52, St 29. 11. 14:00–15:40 P52, St 13. 12. 14:00–15:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1110/S01: St 20. 9. 16:00–17:40 U23, St 4. 10. 16:00–17:40 U23, St 18. 10. 16:00–17:40 U23, St 1. 11. 16:00–17:40 U23, St 15. 11. 16:00–17:40 U23, St 29. 11. 16:00–17:40 U23, M. Homolková, A. Kajzar, T. Kratochvíl, J. Procházka, M. Vaculík
PSYb1110/S03: St 27. 9. 16:00–17:40 U23, St 11. 10. 16:00–17:40 U23, St 25. 10. 16:00–17:40 U23, St 8. 11. 16:00–17:40 U23, St 22. 11. 16:00–17:40 U23, St 6. 12. 16:00–17:40 U23, M. Homolková, A. Kajzar, T. Kratochvíl, J. Procházka, M. Vaculík
PSYb1110/S04: St 27. 9. 18:00–19:40 U23, St 11. 10. 18:00–19:40 U23, St 25. 10. 18:00–19:40 U23, St 8. 11. 18:00–19:40 U23, St 22. 11. 18:00–19:40 U23, St 6. 12. 18:00–19:40 U23, M. Homolková, A. Kajzar, T. Kratochvíl, J. Procházka, M. Vaculík
Předpoklady
(! PSY111 Personální psychologie ) && ( SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ) || SEMESTR ( 8 ) || SEMESTR ( 9 ) || SEMESTR ( 10 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na psychologickou práci s jednotlivci a týmy uvnitř organizace. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti umožňující zvýšit efektivitu psychologické práce s pracovníky od okamžiku jejich prvního kontaktu s budoucím zaměstnavatelem až po konec jejich kariéry v organizaci. Studenti se v předmětu naučí jak efektivně vybírat a udržet zaměstnance a jak podporovat dosahování vyššího výkonu jednotlivců i týmů.
Klíčovou částí studia v předmětu je seznámení se se základními teoriemi personální psychologie, diskuse o možnostech jejich aplikace a nácvik v praxi používaných metod a postupů. Studenti se zároveň učí, kde a jak hledat aktuální a validní informace, kterými mohou základní poznatky rozšířit a také kriticky informace posoudit.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
a. definovat oblast zájmu psychologie práce;
b. vysvětlit etická pravidla psychologie práce;
c. aplikovat poznatky z psychologických výzkumů z oblasti psychologie práce;
d. definovat vhodná kritéria pro výběr pracovníků do organizace;
e. kriticky zhodnotit výstupy analýzy pracovní pozice a posoudit jejich validitu;
f. zvolit vhodné metody výběru pracovníků s ohledem na jejich účel a omezení;
g. vysvětlit základní pravidla pro vedení výběrového rozhovoru, pro užití psychodiagnostických metod při výběru pracovníků a pro a pozorování a interpretaci chování uchazečů v assessment centrech;
h. navrhnout vhodný způsob měření pracovní výkonnosti;
i. naplánovat hodnotící rozhovor;
j. vysvětlit příčiny nízkého výkonu pracovníka pomocí psychologických teorií;
k. kriticky zhodnotit vhodnost a efektivitu různých stimulů používaných pro zvýšení nebo udržení výkonu pracovníků a navrhnout efektivní nástroje stimulace;
l. posoudit rozvojové potřeby pracovníků a vybrat adekvátní rozvojové aktivity;
m. navrhnout nástroje vedoucí k podpoření zformování efektivního týmu a k posílení týmu.
Osnova
 • 1. Uvedení do psychologie práce
 • 2. Základy efektivního výběru pracovníků
 • 3. Metody výběru pracovníků
 • 4. Hodnocení pracovní výkonnosti její změna
 • 5. Motivace pracovníků
 • 6. Rozvoj pracovníků
 • 7. Týmy a budování týmů
Literatura
  povinná literatura
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, a.s., 2010. 202 s. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7. info
  doporučená literatura
 • WOODS, Stephen A. a Michael A. WEST. The psychology of work and organizations. Andover: South-Western/Cengage Learning, 2010. xviii, 598. ISBN 9781408018866. info
Výukové metody
přednášky, semináře, seminární diskuse, skupinové úkoly, znalostní testy, studium literatury
Metody hodnocení
1. Týmové úkoly: 20 bodů
2. Písemné testy: 40 bodů
3. Povinná účast na seminářích. Na seminářích jsou možné dvě neúčasti – jedna neomluvená a druhá omluvená ze zdravotních důvodů doložená omluvenkou od lékaře řádně zapsanou v ISu.
4. Bodové hodnocení je převedeno na známky podle následujícího klíče: A (60 – 55 bodů), B (54 – 49 bodů), C (48 – 43 bodů), D (42 – 38 bodů), E (37 – 33 bodů), F (32 a méně bodů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb1110