PSYb1120 Metodologie psychologického výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 20. 9. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 4. 10. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 18. 10. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 1. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 15. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Po 29. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1120/01: Po 13. 9. 8:00–9:40 U44, Po 27. 9. 8:00–9:40 U44, Po 11. 10. 8:00–9:40 U44, Po 25. 10. 8:00–9:40 U44, Po 8. 11. 8:00–9:40 U44, Po 22. 11. 8:00–9:40 U44, Po 6. 12. 8:00–9:40 U44, S. Ježek
Předpoklady
! PSY112 Metodologie psychologického v. && ( PSY117 Statistická analýza dat || PSYb1170 Statistická analýza dat )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychologického výzkumu, a to jak z aspektu produkčního (tj. realizace výzkumu), tak konzumentského (tj. posouzení výzkumu). Předmět zprostředkuje studentům poznatky nezbytné k realizaci a posouzení kvality výzkumného projektu a výzkumné zprávy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a. navrhnout a realizovat výzkumný projekt se všemi obsahovými a formálními náležitostmi;
b. formulovat výzkumný cíl, výzkumné otázky a hypotézy;
c. zvolit adekvátní výzkumný design;
d. vybrat vhodné metody sběru dat a metody výběru zkoumaných osob;
e. napsat výzkumnou zprávu;
f. posoudit přednosti a nedostatky publikovaných výzkumů.
Osnova
 • Předmět tvoří 6 přednáškových bloků, na které navazují semináře. Přednášky i semináře se konají zpravidla jednou za 14 dní.
 • 1. Jak se dělá psychologický výzkum? Etika psychologického výzkumu.
 • 2.-3. Experimentální a neexperimentální výzkumné designy.
 • 4. Jak zajistit, abychom dostali spolehlivé a důvěryhodné odpovědi?
 • 5. Jak vybrat lidi (a chování) do výzkumu?
 • 6. Jak se podělit o své výsledky?
Literatura
  povinná literatura
 • GOODWIN, Kerri A. a C. James GOODWIN. Research in psychology : methods and design. Eight edition. Hoboken: Wiley Custom, 2018. xx, 455. ISBN 9781119510239. info
  doporučená literatura
 • SHAUGHNESSY, John J., Eugene B. ZECHMEISTER a Jeanne S. ZECHMEISTER. Research methods in psychology. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xiv, 578. ISBN 0071116559. URL info
  neurčeno
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. URL info
Výukové metody
Přednášky; Týmová práce na výzkumném projektu; Průběžná zpětná vazba k projektům; Diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Hodnocení finální verze týmového projektu (max 50b);
Písemná zkouška (max 50b);

Účast na seminářích je povinná (na min. 5 z 6). Zkouška zahrnuje teoretické i praktické otázky.

Pro úspěšné absolvování předmětu musí studující včas odevzdat všechny průběžné úkoly, získat alespoň 25b za projekt, alespoň 25b ze zkoušky a celkem alespoň 50b.

Bodové hodnocení je převedeno na známky podle následujícího klíče A: >89b , B: >79b, C: >69b, D: >59b, E: >49b, F: < 50b.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/PSYb1120