PSYb1130 Fyziologie člověka

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 26. 9. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 3. 10. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 17. 10. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 24. 10. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 14. 11. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 28. 11. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 12. 12. 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! PSY113 Fyziologie člověka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními fyziologickými pochody lidského těla, jeho základní anatomií a s regulačními mechanismy uplatňujícími se při udržování homeostázy. Obsahově je předmět zaměřen na informace využitelné v navazujícím studiu např. v předmětech Základy neurověd nebo Psychoterapie nebo v klinické praxi psychologa.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu Fyziologie člověka student bude schopen:
- popsat základní anatomii orgánových systémů člověka;
- definovat základní fyziologické pojmy;
- vysvětlit vzájemné funkční vztahy mezi orgány a orgánovými soustavami u zdravého jedince;
- popsat základní regulační mechanismy uplatňující se při udržování homeostázy;
- vyjmenovat vybrané fyziologické parametry, včetně referenčních hodnot, běžně vyšetřované v lékařské praxi.
Osnova
 • 1) Stálost vnitřního prostředí, buněčná fyziologie, tělesné tekutiny.
 • 2) Fyziologie srdce a periferního krevního oběhu.
 • 3) Fyziologie dýchacího systému.
 • 4) Fyziologie trávicího systému.
 • 5) Fyziologie vylučovacího systému.
 • 6) Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí, Fyziologie reprodukce.
 • 7) Autonomní nervový systém. Psychofyziologie.
Literatura
  povinná literatura
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav OREL. Anatomie a fyziologie člověka : pro humanitní obory. Vydání 1. Praha: Grada, 2008. 302 stran. ISBN 9788024715216. URL info
  doporučená literatura
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 420 s. ISBN 9788073673437. info
  neurčeno
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995. 429 s. ISBN 80-901667-0-9. info
Výukové metody
Přednášky a samostudium.
Metody hodnocení
Předmět Fyziologie člověka student ukončí písemnou zkouškou, při které vypracuje odpovědi na dvě otevřené otázky z fyziologie a jednu otázku z anatomie. V otázce anatomické student schematicky nakreslí a popíše vybrané orgány. Každá vypracovaná otázka bude hodnocena zvlášť A-F, výsledná známka bude průměrem dosažených hodnocení. Pro úspěšné absolvování je nutné, aby za každou otázku student získal minimálně E.
Termín písemné závěrečné zkoušky bude na poslední přednášce upřesněn dle požadavků studentů.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Organizace výuky: celkem 7 přednášek a samostudium.

Přednášky probíhají každé sudé úterý od 18:00 - 19:40 v místnosti P31:
21.9. -- Stálost vnitřního prostředí, buňka, tělesné tekutiny.
5.10. -- Fyziologie srdce a periferního krevního oběhu.
19.10. -- Fyziologie dýchacího systému.
2.11. -- Fyziologie trávicího systému.
16.11. -- Fyziologie vylučovacího systému. Fyziologie reprodukce.
30.11. -- Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Autonomní nervový systém.
14.12. -- Téma rezervováno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb1130