PSYb1460 Duševní hygiena

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P21b
Předpoklady
! PSY146 Duševní hygiena
Předmět nemá žádné formální předpoklady. Očekává se ochota studentů aktivně se zapojit na seminářích, pracovat na svém seberozvoji a zkoušet různé metody duševní hygieny podle vlastní volby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/20, pouze zareg.: 10/20
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl tohoto předmětu je především praktický: nabídnout prostor pro seberozvoj a sdílení zkušeností, podnítit otevřenost k novým zkušenostem a k hledání svých vlastních cest a způsobů duševní hygieny. Předmět je postaven na prožitkovém přístupu k duševní hygieně a využívá praktických cvičení (nácvik relaxačních technik apod.), reflektovaného prožitku a diskuzí.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu budou studující schopni:
- formulovat svůj vlastní cíl v rámci duševní hygieny a osobního rozvoje
- pracovat samostatně na jeho naplnění s využitím různých technik a postupů duševní hygieny
- aplikovat různé konkrétní techniky a metody duševní hygieny a seberozvoje v každodenním životě
Osnova
 • Úvodní setkání: osobní cíl
 • Psychosomatické souvislosti
 • Relaxační techniky
 • Technika focusing
 • Technika "Čtvero ukotvení"
 • Duševní rovnováha v environmentálním kontextu
 • Práce s vůlí
 • Copingové strategie a zvládání emocí
 • Inspirace pozitivní psychologií
 • Závěrečné setkání: reflexe
 • (Osnova je orientační, konkrétní náplň pro daný semestr viz Interaktivní osnova předmětu.)
Literatura
 • BEDRNOVÁ, Eva. Duševní hygiena a sebeřízení : pro vysokoškoláky a mladé manažery. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999. 157 s. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, Avicenum, 1994. 190 s. ISBN 8071691216. info
 • MELLIBRUDA, Jerzy. Hľadanie seba samého. V Bratislave: Smena, 1987. info
 • MÍČEK, Libor. Duševní hygiena. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 207 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, nácvik dovedností, diskuze, četba, vedení deníku.
Metody hodnocení
Dvě seminární práce a závěrečné kolokvium.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Podrobné informace, pokyny a požadavky - viz Interaktivní osnova předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb1460