PSYb1740 Psychologie a internet

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Mýlek (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Lacko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikol Kvardová (cvičící)
Mgr. Adéla Švestková (cvičící)
Mgr. Martin Tancoš (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY174 Psychologie a internet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/26
Jiné omezení: Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními tématy, kterými se zabývá oblast psychologie internetu a dále s koncepcemi používanými v souvislosti s výzkumem počítačem zprostředkované komunikace (CMC).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • Získají základní přehled o tématech v kontextu psychologie a internetu
 • Budou schopni pojmenovat specifika chování na internetu
 • Budou schopni identifikovat a definovat základní rizika internetu
 • Budou schopni kriticky hodnotit odborné poznatky v kontextu psychologie a internetu
 • Osnova
  • Aktuální nabídka témat je přístupna v interaktivní osnově předmětu daného období. Probíranými tématy jsou online rizika, online příležitosti, a specifická témata vázající se k CMC tematice.
  Literatura
  • Handbook of new media : social shaping and consequences of ICTs. Edited by Leah A. Lievrouw - Sonia M. Livingstone. Thousand Oaks [Calif.]: SAGE, 2002. xxiv, 564. ISBN 0761965106. info
  • The international handbook of children, media and culture. Edited by Kirsten Drotner - Sonia M. Livingstone. London: Sage Publications Ltd, 2008. xxi, 537. ISBN 9781412928328. info
  • LIVINGSTONE, Sonia M. Young people and new media : childhood and the changing media environment. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2002. viii, 277. ISBN 0761964673. URL info
  • TURKLE, Sherry. The second self : computers and the human spirit. 20th anniversary ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. xi, 372. ISBN 0262701111. info
  • TURKLE, Sherry. Life on the screen : identity in the age of the Internet. 1st Touchstone ed. New York: Touchstone Book, 1997. 347 s. ISBN 0684833484. info
  • Cyberspace romance : the psychology of online relationships. Edited by Monica T. Whitty - Adrian Carr. New York: Palgrave Macmillan, 2006. xvi, 218. ISBN 1403945144. URL info
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
  • ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 2003. vyd. Praha: TRITON, 2003. 158 s. Psychologická setkávání, sv. 6. ISBN 80-7254-360-1. info
  • ŠMAHEL, David a Kaveri SUBRAHMANYAM. Any Girls Want to Chat Press 911: Partner Selection in Monitored and Unmonitored Teen Chat Rooms. CyberPsychology & Behavior. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 346-353. ISSN 1094-9313. info
  • KONEČNÝ, Štěpán a David ŠMAHEL. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa : sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Olomouc: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. s. 10-16, 6 s. ISBN 978-80-7308-185-0. info
  • BLINKA, Lukáš a David ŠMAHEL. "Role-playing" hry v kontextu analytické psychologie. Československá psychologie. 2007, roč. 51, č. 2, s. 169-182, 13 s. ISSN 0009-062X. info
  • SUBRAHMANYAM, Kaveri, David ŠMAHEL a Patricia GREENFIELD. Connecting Developmental Constructions to the Internet: Identity Presentation and Sexual Exploration in Online Teen Chat Rooms. Developmental psychology. Washington: American Psychological Association, 2006, roč. 42, č. 3, s. 395-406. ISSN 0012-1649. URL info
  • VESELÁ, Martina a David ŠMAHEL. Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí. 2005. URL Prezentace info
  • Psychology and the Internet : intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. Edited by Jayne Gackenbach. San Diego: Academic Press, 1998. xix, 369. ISBN 0122719506. info
  Výukové metody
  Přednášky
  Metody hodnocení
  Povinné je zpracování seminárního úkolu a prezentace na hodině.
  Navazující předměty
  Informace učitele
  http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.