PSYb1930 Seminář k bakalářské diplomové práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
individuální konzultace dle potřeby. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Bouša (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucia Kvasková (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Straka (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Ťápal, M.A. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY193 Seminář k bakalářské práci
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen:
- formulovat relevantní výzkumný problém a výzkumnou otázku;
- realizovat odpovídající výzkum;
- koncipovat a realizovat odborný text v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru psychologie;
- reagovat kompetentně na připomínky a komentáře oponenta.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
individuální konzultace, četba literatury
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.