PSYb1930 Seminář k bakalářské diplomové práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
individuální konzultace dle potřeby. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Ondřej Bouša (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Daňsová (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Hanáčková (přednášející)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucia Kvasková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Ladmanová (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Mýlek (přednášející)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Scott, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Straka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY193 Seminář k bakalářské práci
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen:
- formulovat relevantní výzkumný problém a výzkumnou otázku;
- realizovat odpovídající výzkum;
- koncipovat a realizovat odborný text v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru psychologie;
- reagovat kompetentně na připomínky a komentáře oponenta.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
individuální konzultace, četba literatury
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/PSYb1930