PSYb2080 Imaginace a interpretace

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY208 Imaginace a interpretace
Znalost základních psychologických pojmů, termínů a teorií.
Schopnost kriticky myslet.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta s historií hermeneutiky (technickou a psychologickou), se základy filosofické a hlubinné hermeneutiky, s několika psychologickými interpretačními školami a s rolí vlastních kognitivních procesů při interpretaci.
Výstupy z učení
Student:
bude znát hlavní osobnosti z historie hermeneutiky a jejich přínos pro teorii interpretace;
se seznámí se stěžejními tématy hlubinné a filosofické hermeneutiky;
bude seznámen s problematikou překladů mezi napodobivými a ostatními lidskými díly;
se seznámí s rozdílem mezi psychoanalytickým a analytickým (archetypovým) výkladem pohádek;
bude schopen klást si nové otázky spojené s interpretací jakéhokoli díla;
bude schopen vytvořit vlastní interpretaci zvoleného díla;
Osnova
 • 1. Úvod: základní termíny, interpretace jako problém; Dějiny hermeneutiky 1: vznik, vývoj a hlavní představitelé po Augustina
 • 2. Dějiny hermeneutiky 2: psychologická, strukturální, filosofická a hlubinná hermeneutika.
 • 3. Problematika interpretace lidského díla: typy lidského díla a jejich interpretovatelnost
 • 4. O možnostech psychologické interpretace
 • 5. Hlubinná hermeneutika, symboly a archetypy: o pojetí archetypu u C. G. Junga, M. Eliadeho a jiných, biologické pojetí archetypu, o archetypologii G. Duranda
 • 6. Projektivní metody a projektivní situace jako podklad psychologické intepretace
 • 7. Obrazivost (imaginace) a psychoanalýza: o pudových složkách v lidském díle
 • 8. Obrazivost (imaginace) a analytická psychologie: o vývojových potřebách v lidském díle
 • 9. Psychologická analýza pohádek: zejména o přístupu B. Bettelheima a M.-L. von Franz
 • 10. Psychologická analýza snů: starověké snáře, Artemídoros, Freud, Jung
 • 11. Interpretace somatických symptomů: analytická, proces-orientovaná a jiné psychoterapie
 • 12. Aktivní imaginace: katatymně-imaginativní scénáře, vlastní aktivní imaginace
 • 13. Prostor k prezentaci prací studentů
Literatura
  povinná literatura
 • BORECKÝ, Vladimír. Porozumění symbolu. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2003, 215 s. ISBN 8072543717. info
 • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Praha: Host, 1999, 174 s. ISBN 80-86055-62-0. info
  doporučená literatura
 • BATESON, Gregory. Mysl & příroda : nezbytná jednota. Translated by Lucie Šavlíková. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2006, 197 s. ISBN 8086702197. info
 • NEUBAUER, Zdeněk. O Sněhurce, aneb, Cesta za smyslem bytí a poznání. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2004, 287 s. ISBN 8086702022. URL info
 • Aion : příspěvky k symbolice bytostného Já. Edited by Carl Gustav Jung, Translated by Petr Patočka. Vyd. 1. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2003, 293 s. ISBN 8085880253. info
 • STARÝ, Rudolf. Cheirón, asklépiovská medicína a jungovská psychologie :(eseje). Vyd. 1. Praha: Sagittarius, 2000, 139 s. ISBN 80-86270-03-3. info
 • HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 113-125. ISBN 80-210-1994-8. info
 • FRANZ, Marie-Louise von. Mýtus a psychologie :mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 205 s. ISBN 80-7178-343-9. info
 • HILLMAN, James. Sny a podsvětí :nový pohled na sny rozšiřující klasické teorie S. Freuda a C.G. Junga. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 206 s. ISBN 80-7178-301-3. info
 • KERÉNYI, Karl. Věda o mytologii. Edited by Carl Gustav Jung. Vyd. 2. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997, 255 s. ISBN 808588013X. info
 • STARÝ, Rudolf. Medúsa v novější době kamenné :výbor z esejů 1976-1987. 1. vyd. Praha: Prostor, 1994, 169 s. ISBN 80-85190-30-3. info
  neurčeno
 • FRANZ, Marie-Louise von. Psychologický výklad pohádek :smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 182 s. ISBN 80-7178-260-2. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat prezenčně. Přednášky, semináře, praktická práce s obrazivostí
Metody hodnocení
Kurz sestává z řady přednášek a seminářů na přednášená témata. Závěrečné hodnocení má podobu kolokvia. Zápočet se udílí na základě docházky (v běžně uznávaném rozsahu) a na základě odevzdání kvalitní seminární práce v rozsahu min. 4 normostran na téma, jež se bude týkat kurzem vymezeného okruhu (např. pohádky). Téma lze (a je dobré) předem dohodnout s vyučujícím. Důraz je kladen na docházku a odevzdání seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.