PSYb2150 Psychologie v celostní medicíně

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Vendula Canibalová (přednášející)
Garance
PhDr. Vendula Canibalová
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: PhDr. Vendula Canibalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18. 1. 11:00–17:40 U23, St 20. 1. 11:00–17:40 U23, Pá 22. 1. 11:00–17:40 U23
Předpoklady
! PSY215 Psychologie v celostní medicín
Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří inklinují ke klinické praxi. Předpokládá se určitá úroveň znalostí z oblasti medicíny, tak i psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 1/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/30
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět základům celostního přístupu v medicíně v němž je člověk brán jako bio-psycho-sociální jednota, jako celek. Stejně tak celostnímu přístupu k nemocem.
popsat možnosti spolupráce psychologů a odborných lékařů.
Vysvětlit úrovně celostního přístupu ve zdravotnickém systému, na jaké úrovni je spolupráce pacient-psycholog-lékař a zda by bylo možné a potřebné na tom něco změnit.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s vybranými problémy psychologie medicíny a ujasní si postavení psychologa v systému zdravotnictví a možnosti uplatnění psychologie ve zdravotnické praxi. Cíle: *orientovat se v základním pojmosloví psychologie medicíny a zdravotnictví *umět analyzovat psychologické pojmy zdraví a nemoci * získat znalosti o psychosomatické medicíně
Osnova
 • 1. Vymezení předmětu (historie oboru, vývoj a současnost)
 • 2. Psycholog ve zdravotnickém zařízení- (rozhovor, situace a prostředí, vztah pacient-lékař, vztahy pracovní, přenosový a protipřenosový, reálný)
 • 3. Pacient (pohled psychologa, lékaře a realita, péče o ambulatní a hospitalizované pacienty)
 • 4. Host - diskuse- pacient a jeho nemoc očima lékaře
 • 5. Týmová spolupráce- (psycholog vs. lékař, umění komunikace, stadia vývoje týmu, problémy spolupráce)
 • 6. Celostní (integrovaná) medicína (stručná historie, směry, vymezení pojmu a jejich užívání v současnosti)
 • 7.-9. Celostní medicína (typická psychosomatická onemocnění, klinický obraz, etiologie a diagnostika)
 • 10. Psychosomatická osobnost (pojem alexithymie, somatizace, typické osobnostní rysy, osobnost typu A,B,C,D)
 • 11. Psychoterapie v celostní medicíně (hypnóza, relaxační techniky, KBT, práce s tělem, rodinná terapie)
 • 12. Bolest (diagnostika, psychoterapie)
 • 13. Host - diskuse- spolupráce lékař- psycholog, ideál versus realita, zkušenosti
Literatura
 • PONĚŠICKÝ, Jan. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Vyd. 2. V Praze: Triton, 2004. 215 s. ISBN 8072544594. info
 • Klinická psychologie v praxi. Edited by Bohumila Baštecká. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 420 s. ISBN 80-7178-735-3. info
 • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X. info
 • PONĚŠICKÝ, Jan. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002. 120 s. ISBN 8072542168. info
 • BAŠTECKÁ, Bohumila a Petr GOLDMANN. Základy klinické psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 436 s. ISBN 80-7178-550-4. info
Výukové metody
Aktivní účast na hodinách. Skupinová diskuze; mj. také s hostem, který dlouhodobě vykonává medicínskou praxi a má zkušenost i ze zahraničí. Čtení doporučené literatury.
Metody hodnocení
Podmínky splnění: 1. Prostudování doporučené literatury. 2. Referát - překlad zahraničního výzkumu k tématu výuky(přednesen v hodině, odevzdán písemně). Rozsah nejméně 2 strany A4. 4. Test z probrané látky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/PSYb2150