PSYb2540 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Čurdová (pomocník)
Mgr. Vojtěch Mýlek (pomocník)
Mgr. Marek Pour (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení
Předmět nevyžaduje prerekvizity. Je doporučován studentům po absolvování 1. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit kritické (vědecké) myšlení v psychologii i v pop-psychologickém diskurzu, identifikovat a analyzovat prostředky manipulace, generalizování a zjednodušování, které vedou ke zkreslením a k nesprávným prezentacím psychologického poznání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat neadekvátní zkreslení a zjednodušení v psychologii;
- vybaven lepšími argumenty pro diskuse o psychologických poznatcích;
- popsat vědecký a nevědecký přístup k problému a ukázat to na příkladech;
- diskutovat o etických aspektech v práci psychologa;
- znát nejčastější fauly a pasti v argumentaci, umět je identifikovat;
- umět rozpoznávat předpojatosti, které komplikují správnou argumentaci a správný postup v psychologii.
Osnova
 • Propedeutika vědeckého přístupu.
 • Diskurzy ve vědě a mimo vědu.
 • Popularizace psychologie.
 • Mýty v psychologii a jejich vyvracení.
 • Informace a dezinformace v psychologii.
 • Jak kriticky myslet, vědecky postupovat a korigovat chyby.
 • Etika, etické otázky.
 • Psychologie nejen v replikační krizi.
 • Slepé uličky v psychologii.
 • Kudy a jak postupovat (vědecky).
Literatura
  povinná literatura
 • Lilienfeld, Scott, Lynn, S.J., Ruscion, J., Beyerstein, B. (2011). 50 největších mýtů populární psychologie. Praha: Euromedia – Knižní klub.
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie jinak : současná kritická psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 233 s. ISBN 8020013679. info
  doporučená literatura
 • Eysenck, HJ. Sense and Nonsense in Psychology (1957, 1958)
 • SATEL, Sally L. a Scott O. LILIENFELD. Brainwashed : the seductive appeal of mindless neuroscience. First published. New York: Basic books, a member of the Perseus books group, 2013. xxiii, 226. ISBN 9780465062911. info
 • TAVRIS, Carol a Elliot ARONSON. Chyby se staly (ale ne mou vinou) : proč omlouváme svoje hloupé názory, chybná rozhodnutí a špatné skutky. Translated by Václav Viták. První vydání v českém j. Praha: Dokořán, 2012. 284 stran. ISBN 9788073633660. info
 • WEISS, Petr. Etické otázky v psychologii. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 349 s. ISBN 9788073678456. info
 • LINDSAY, Geoff. Etika pro evropské psychology. Translated by Lenka Němečková. 1. české vyd. Praha: Triton, 2010. 262 s. ISBN 9788073874155. info
 • Science and pseudoscience in clinical psychology. Edited by Scott O. Lilienfeld - Steven J. Lynn - Jeffrey M. Lohr. New York: Guilford Press, 2003. xxii, 474. ISBN 1593850700. info
Výukové metody
Přednášky a seminární diskuse.
Metody hodnocení
5 písemných prací, výsledná známka je založena na součtu bodů získaných v průběžně odevzdávaných úkolech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/PSYb2540