PSYb2600 Aplikace vývojové psychologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Bouša (přednášející)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY260 Aplikace vývojové psychologie && ( PSY103 Vývojová psychologie I || PSYb1030 Vývojová psychologie I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- seznámit studenty s různými oblastmi aplikace vývojové psychologie v celoživotní perspektivě
- naučit studenty aplikovat poznatky vývojové psychologie a interpretovat v jejich kontextu různé fenomény normativního vývoje
- zvýšit citlivost studentů vůči vývojově-psychologickým aspektům mentálních procesů a chování v celoživotní perspektivě
- připravit studenty dílčím způsobem na základy psychodiagnostického procesu, který vyžaduje vývojově-psychologické hledisko
Výstupy z učení
studenti by měli:
- využívat vývojově psychologickou perspektivu při kritické analýze trendů ve výchově a vzdělávání
- získat základní porozumění rodinné dynamice po narození dítěte a adopci
- rozumět, že efekty a dopady životních událostí či terapeutických intervencí na vývoj dítěte mohou být v různých vývojových obdobích odlišné
- rozumět důležitosti vývojově adekvátních intervencí
- získat přehled o tom, jak mohou být klíčové vývojové teorie a principy uplatněny v kontextu reálného života
- být schopni kriticky číst psychologické výzkumné studie a porozumět jejich závěrům a možným aplikacím s ohledem na vývojově psychologický kontext
- při seznámení se s anamnézou dítěte být schopni identifikovat protektivní a rizikové faktory a porozumět mechanismu jejich vlivu
Osnova
 • Úvod do aplikované vývojové psychologie
 • Přípravy pro náhradní rodiče
 • Adaptace na narození dítěte, kojenecký pláč
 • Výchova dětí v současnosti: Přístupy, omyly a rizika
 • Neklid v dětství, dospívání a dospělosti (ADHD)
 • Intervenční programy založené na teorii citové vazby
 • Řečový vývoj: vývojový pohled na přístupy k nápravě řeči
 • „Vynořující se dospělost“: Důsledky pro poradenství
 • Vztahy v rodině I: Konflikty mezi rodiči – vývojová perspektiva
 • Vztahy v rodině II: Narušení hranic rodinného systému
 • Vztahy v rodině III: Syndrom „zavrženého“ rodiče?
 • Stáří: ageizmus (zdroje, projevy, úrovně), autoageizmus, dlouhověkost a identita lidí v čtvrtém věku, proměny prarodičovské role, mezigenerační poradenství
Literatura
  povinná literatura
 • Lerner, R. M., Fisher, C. B. (2000). Toward a Science for and of the People: Promoting Civil Society through the Application of Developmental Science. Child Development, 71, 11-20.
 • Nicole Zarrett, N., Lerner, R. M. (2008). Ways to promote the positive development of children and youth. Child Trends: Washington, DC.
 • Journal of Applied Developmental Psychology
 • Millová, K. (2009). Analýza některých současných teorií celoživotního vývoje. E-psychologie, 3, 45 – 54
Výukové metody
přednášky jsou vedeny odborníky na dané téma nebo oblast
přednášky a diskuze s lektorem o daném tématu
Metody hodnocení
ústní zkouška spočívá v prezentaci a diskuzi
každý student si připraví prezentace na 5 různých témat z oblasti aplikované vývojové psychologie
prezentace by měly být založeny alespoň na dvou výzkumných studiích a metaanalýze vztahujících se k danému tématu
výsledná známka je zhodnocením:
- kvality studentovy prezentace (40%)
. studentovy schopnosti diskutovat o tématu se zkoušejícím a ostatními studenty (40%)
- kvality a relevantnosti studentova zapojení do diskuze s ostatními studenty po jejich prezentacích (20%)
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.