PSYb2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Ingrová (přednášející)
Mgr. Lucia Kvasková (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Strádalová (přednášející)
Mgr. Hana Drtilová (pomocník)
Mgr. Ulrika Sedláková (pomocník)
Garance
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 27. 2. 16:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 12. 3. 16:00–17:40 P52, Čt 26. 3. 16:00–19:40 P52, Čt 9. 4. 16:00–17:40 P52, Čt 23. 4. 16:00–19:40 P52, Čt 7. 5. 16:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb2620/01: Čt 12. 3. 18:00–19:40 P52, Čt 9. 4. 18:00–19:40 P52
PSYb2620/02: Čt 19. 3. 16:00–17:40 U33, Čt 9. 4. 18:00–19:40 P52
PSYb2620/03: Čt 19. 3. 18:00–19:40 U33, Čt 9. 4. 18:00–19:40 P52
Předpoklady
! PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studentům budou v rámci kurzu představeny základy klinické psychologie jako samostatné vědní disciplíny studující duševní život člověka na kontinuu zdraví - nemoc v biopsychosociálních souvislostech. Předmět je zaměřen na vymezení rámce klinické psychologie a psychologie zdraví, základní paradigmata, vybraná témata a pojmy těchto disciplín. Představena bude rovněž práce klinického psychologa v různých kontextech, včetně metod, které používá. Kurz je určen studentům psychologie bakalářského stupně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit základní rámec klinické psychologie a psychologie zdraví;
- definovat předmět a hlavní koncepty těchto disciplín;
- formulovat specifika práce klinického psychologa;
- identifikovat klíčové otázky vyplývající z aktuálních potřeb klinické psychologie a psychologie zdraví.
Osnova
 • Co je klinická psychologie a psychologie zdraví, čím se zabývají? Jak si představujeme nemoc a zdraví. Co nás činí nemocnými a co nás udržuje zdravými? Problematika prožívání nemocného, možnosti psychologické péče. Psycholog ve zdravotnictví. Jak a s kým klinický psycholog pracuje. Klinické psychodiagnostické metody.
Literatura
 • Clinical interviewing. Edited by John Sommers-Flanagan - Rita Sommers-Flanagan. Fifth edition. 1 online r. ISBN 9781118270042. info
 • WEISS, Petr. Etické otázky v psychologii. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 349 s. ISBN 9788073678456. info
 • Diagnostic interviewing. Edited by Daniel L. Segal - Michel Hersen. 4th ed. New York: Springer, 2010. xiv, 547. ISBN 9781441913197. info
 • GUGGENBÜHL-CRAIG, Adolf. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Translated by Petr Patočka. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 113 s. ISBN 9788073678098. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vydání třetí. Praha: Portál, 2009. 279 stran. ISBN 9788073675684. info
 • TRAPKOVÁ, Ludmila a Vladislav CHVÁLA. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 227 s. ISBN 9788073675615. info
 • JANÁČKOVÁ, Laura. Bolest a její zvládání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 191 s. ISBN 9788073672102. info
 • HERETIK, Anton a Anton HERETIK. Klinická psychológia. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2007. 815 s. ISBN 9788089322008. info
 • HONZÁK, Radkin. Úzkostný pacient. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 180 s. ISBN 8072623672. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • BAŠTECKÁ, Bohumila. Klinická psychologie v praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 420 s. ISBN 8071787353. info
 • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3., aktualiz. vyd., v nakl. Praha: Portál, 2003. 397 s. : i. ISBN 80-7178-740-X. info
 • COHEN, Robert M. Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 190 s. ISBN 80-7178-497-4. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 198 s. ISBN 8024701790. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 198 s. ISBN 8024701790. info
 • BAŠTECKÁ, Bohumila a Petr GOLDMANN. Základy klinické psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 436 s. ISBN 8071785504. info
 • HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně : praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. 165 s. ISBN 8072620320. info
 • BAŠTECKÝ, Jaroslav, Jiří ŠAVLÍK a Jiří ŠIMEK. Psychosomatická medicína. 1. vyd. Praha: Grada, Avicenum, 1993. 363 s. ISBN 8071690317. info
Výukové metody
přednáška; seminář; kazuistické studie; diskuse; skupinová práce
Metody hodnocení
Písemný test; Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 25b (maximum 50b); Zápočet je udělován za aktivní účast na seminářích (ta je mj. podmíněna teoretickou přípravou včetně nastudování určených studijních materiálů)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/PSYb2620