PSYb2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hubatková (přednášející)
Mgr. Michaela Ladmanová (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studentům budou v rámci kurzu představeny základy klinické psychologie jako samostatné vědní disciplíny studující duševní život člověka na kontinuu zdraví - nemoc v biopsychosociálních souvislostech. Předmět je zaměřen na vymezení rámce klinické psychologie a psychologie zdraví, základní paradigmata, vybraná témata a pojmy těchto disciplín. Představena bude rovněž práce klinického psychologa v různých kontextech, včetně metod, které používá. Kurz je určen studentům psychologie bakalářského stupně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit základní rámec klinické psychologie a psychologie zdraví;
- definovat předmět a hlavní koncepty těchto disciplín;
- formulovat specifika práce klinického psychologa;
- identifikovat klíčové otázky vyplývající z aktuálních potřeb klinické psychologie a psychologie zdraví.
Osnova
 • Co je klinická psychologie a psychologie zdraví, čím se zabývají? Jak si představujeme nemoc a zdraví. Co nás činí nemocnými a co nás udržuje zdravými? Problematika prožívání nemocného, možnosti psychologické péče. Psycholog ve zdravotnictví. Jak a s kým klinický psycholog pracuje. Klinické psychodiagnostické metody.
Literatura
 • Clinical interviewing. Edited by John Sommers-Flanagan - Rita Sommers-Flanagan. Fifth edition. 1 online r. ISBN 9781118270042. info
 • WEISS, Petr. Etické otázky v psychologii. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 349 stran. ISBN 9788073678456. info
 • Diagnostic interviewing. Edited by Daniel L. Segal - Michel Hersen. 4th ed. New York: Springer, 2010. xiv, 547. ISBN 9781441913197. URL info
 • GUGGENBÜHL-CRAIG, Adolf. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Translated by Petr Patočka. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 113 s. ISBN 9788073678098. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vydání třetí. Praha: Portál, 2009. 279 stran. ISBN 9788073675684. URL info
 • TRAPKOVÁ, Ludmila a Vladislav CHVÁLA. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 227 s. ISBN 9788073675615. info
 • JANÁČKOVÁ, Laura. Bolest a její zvládání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 191 s. ISBN 9788073672102. info
 • HERETIK, Anton a Anton HERETIK. Klinická psychológia. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2007. 815 s. ISBN 9788089322008. info
 • HONZÁK, Radkin. Úzkostný pacient. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 180 s. ISBN 8072623672. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • BAŠTECKÁ, Bohumila. Klinická psychologie v praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 420 s. ISBN 8071787353. info
 • COHEN, Robert M. Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 190 s. ISBN 80-7178-497-4. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 198 s. ISBN 8024701790. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 198 s. ISBN 8024701790. info
 • BAŠTECKÁ, Bohumila a Petr GOLDMANN. Základy klinické psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 436 s. ISBN 8071785504. info
 • HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně : praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. 165 s. ISBN 8072620320. info
 • BAŠTECKÝ, Jaroslav, Jiří ŠAVLÍK a Jiří ŠIMEK. Psychosomatická medicína. 1. vyd. Praha: Grada, Avicenum, 1993. 363 s. ISBN 8071690317. info
 • VONDRÁČEK, Vladimír a Jan DOBIÁŠ. Lékařská psychologie. Edited by Jiří Jindřich Diamant - Eduard Urban. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 279 s. URL info
Výukové metody
přednáška; seminář; kazuistické studie; diskuse; skupinová práce
Metody hodnocení
Písemný test; Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 25b (maximum 50b); Zápočet je udělován za aktivní účast na seminářích (ta je mj. podmíněna teoretickou přípravou včetně nastudování určených studijních materiálů)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.