PSYb2690 Dějiny psychologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY269 Dějiny psychologie
Žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu získá student přehled o dějinách psychologie, zejména o klíčových osobnostech a tématech. O řadě konceptů je schopen přemýšlet kriticky a kritické myšlení použít ve studiu psychologie. Část předmětu je věnována principu revidování zastaralých poznatků.
Výstupy z učení
Student získá přehled o:
vývoji psychologie v předvědeckém období;
hlavních obdobích vědecké psychologie ve 20. století;
největších osobnostech historie psychologie;
hlavních tématech psychologie.
Je schopen sám podat ucelený obraz dějin psychologie.
Osnova
 • Psychologie před Freudem.
 • Freud, Jung a dynamická psychologie.
 • Tvarová psychologie.
 • Behaviorální a kognitivní psychologie.
 • Vlivné teorie v psychologii ve 20. století.
 • Vlivné osobnosti (psychologové) ve 20. století.
 • Princip revidování poznatků na konci 20. století: které koncepty jsou nově promýšleny a ověřovány?
Literatura
  povinná literatura
 • HUNT, Morton M. Dějiny psychologie. Translated by Renáta Mlíkovská - Ivo Müller. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2015. 708 stran. ISBN 9788026208983. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Vydání 1. Praha: Grada, 2006. 328 stran. ISBN 802470871X. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test a seminární prace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.