PSYb2750 Filozofické základy psychologického poznání

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY275 Filozofické základy psychologického poznání
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje vybraným tématům z oblasti epistemologie, filozofie vědy, filozofie mysli a argumentační analýzy. Cílem je poskytnout hlubší vzhled do některých debat, se kterými se studující setkali či setkají v kurzech zaměřených na metodologii psychologického výzkumu. Především se jedná o porozumění základním filozofickým pozicím a důvodům, proč je možné tyto pozice zastávat. Část kurzu zaměřená na argumentační analýzu si klade za cíl přispět k obecné kultivaci kritického myšlení v rámci odborných psychologických diskuzí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat v odborném textu epistemologickou pozici autora;
- zrekonstruovat argumenty pro a proti základním přístupům ve filozofii vědy a mysli;
- vysvětlit, jak se různé přístupy ve filozofii promítají do výzkumných a statistických metod;
- provést analýzu kvality argumentu a identifikovat základní argumentační klamy;
- posoudit platnost úsudku v rámci výrokové logiky.
Osnova
 • 1. Induktivismus a pozitivismus
 • 2. Falzifikace a revoluce (Popper, Kuhn, Lakatos)
 • 3. Tradiční versus bayesovská epistemologie
 • 4. Realismus a anti-realismus
 • 5. Základy logiky
 • 6. Základy argumentace
 • 7. Základy filozofie mysli
Literatura
  povinná literatura
 • Vědomí bez redukce : antologie esejů ze současné filosofie mysli. Edited by James Hill - Jakub Mihálik. První vydání. Praha: Smršť, 2015. ix, 229. ISBN 9788087634615. info
 • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1. info
 • BEM, Sacha a Huibert LOOREN DE JONG. Theoretical issues in psychology : an introduction. Third edition. Los Angeles: Sage, 2013. xi, 400. ISBN 9780857029799. info
 • CHALMERS, A. F. What is this thing called science? Fourth edition. Indianapolis: Hackett publishing company, 2013. xxi, 282. ISBN 9781624660382. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, četba.
Metody hodnocení
Tři průběžné písemné testy z přečtené literatury (3 x max. 5 bodů) a závěrečný písemný test (max. 50 bodů). K úspěšnému absolvování je třeba celkově získat alespoň 31 bodů.
Informace učitele
Kontaktní osoba je Jan Šerek (e-mail: serek@fss.muni.cz). Individuální konzultace probíhají po skončení přednášek či po domluvě e-mailem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.