PSYb2790 Zdraví a internet

Fakulta sociálních studií
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Šmahelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Šmahelová, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY279 Zdraví a internet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti vlivu internetu na duševní i fyzické zdraví člověka s důrazem na psychologickou perspektivu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • Orientovat se v základních konceptech zdraví a internetu
 • Uvědomovat si specifika online komunikace v kontextu zdraví a internetu a v případě potřeby je aplikovat na jiná témata
 • Rozpoznat rozdíly mezi online poradenstvím a online terapií
 • Poskytnout informace a odkazy na online poradenství a terapii
 • Popsat různorodé intervenční a prevenční programy online
 • Reflektovat roli technologií v životě klientů a pomáhajících profesionálů v kontextu zdraví a internetu
 • Kriticky zhodnotit relevanci informací vztahujících se ke zdraví Orientovat se v základech m-health aplikací (funkce, uživatelé, motivace k využívání)
 • Identifikovat a zpracovat relevantní literaturu k vybraným tématům zdraví a internetu
 • Orientovat se v online platformách relevantních k tématu zdraví a internetu v českém online prostředí
 • Osnova
  • 1) Specifika online komunikace v kontextu zdraví a internetu
  • 2) Využití internetu v psychoterapii a poradenství
  • 3) Online komunity a zdraví, Role technologií v poruchách příjmu potravy
  • 4) Online prevence a intervence (v kontextu poruch příjmu potravy)
  • 5) Odborníci v pomáhajících profesích a jejich vnímání technologií v kontextu zdraví
  • 6) Vyhledávání informací online v kontextu zdraví, M-health aplikace
  Literatura
   doporučená literatura
  • Donkin, L., Christensen, H., Naismith, S. L., Neal, B., Hickie, I. B., & Glozier, N. (2011). A systematic review of the impact of adherence on the effectiveness of e-therapies. Journal of medical Internet research, 13(3).
  • Mucic, D., & Hilty, D. M. (Eds.). (2015). e-Mental health. Springer.
  • Thurlow, C., Lengel, L., & Tomic, A. (2004). Computer mediated communication. London: Sage Publications.
  Výukové metody
  Přednášky, plnění průběžných úkolů, diskuze na hodinách, skupinové prezentace studentů.
  Metody hodnocení
  K udělení zápočtu je potřeba:
 • plnit docházku - povolena neúčast na 1 ze 6 setkání
 • plnit průběžné úkoly (celkem 6)
 • skupinové zpracování jednoho vybraného tématu z poskytnutého seznamu a skupinová prezentace v seminární části hodiny
 • účast na závěrečném kolokviu

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/PSYb2790