PSYb2900 Sport Psychology

Fakulta sociálních studií
podzim 2023

Předmět se v období podzim 2023 nevypisuje.

Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY290 Sport Psychology
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Jiné omezení: Teacher's approval is required (in IS). When asking for approval, please describe your motivation and your personal experience with sport. The course is also offered for foreign students of BA and MA Psychology programs.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The goal of this course is to introduce psychological theories related to sport psychology and their practical application. The course emphasizes practical work of a sport psychologist. The course will give you a basic knowledge necessary to evaluate, support and develop athletes’ mental skills.
Výstupy z učení
Student will be able to:
- identify the main reasons of athletes’ “failure” or “success” in stress situations;
- evaluate, support and develop athletes’ mental skills;
- support athletes and help them to develop their mental toughness;
- minimize repeated failure of athletes in stress situations.
Osnova
 • 1st meeting
 • Information about organization: tasks description, creation of teams for presentations, assigning topics
 • Introduction to sports psychology and main techniques of mental training
 • Exercises: goal setting, focus, self-talk
 • Discussion (with home preparation)
 • 2nd meeting
 • Discussion (with home preparation)
 • Exercises: breathing – relaxation, imagery, pregame preparation, work with emotions, confidence, activation
 • Specifics of working as a mental coach with an emphasis on sports psychology
 • Performance profile
 • 3rd meeting
 • Students’ group presentations
 • Importance of supervision, self-education in the area of mental coaching and sports psychology
 • Final exam
Literatura
  povinná literatura
 • Orlick, T. (2012). In Pursuit of Excellence, ISBN 9780736067577
 • Applied sport psychology : personal growth to peak performance. Edited by Jean M. Williams - Vikki Krane. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015. xxiv, 552. ISBN 9789814577496. info
 • TENENBAUM, Gershon a Robert C EKLUND. Handbook of Sport Psychology. Wiley, 2007. 3 edition. ISBN 978-0-471-73811-4. info
  doporučená literatura
 • BARTŮŇKOVÁ, Staša. Stres a jeho mechanismy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. 137 s. ISBN 9788024618746. info
 • ALDERMAN, Richard B. Psychological behavior in sport. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1974. xiii, 280. ISBN 0721610897. info
Výukové metody
- class discussions;
- group presentations;
- model situations;
- feedback;
- demonstrations.
Metody hodnocení
- Active participation in seminars: 15 points (5 points for each seminar);
- 2 written preparation for discussions: 25 points (12.5 points for each of the first two seminars);
- Group presentation: 30 points (0 – 30 points for presentation);
- Final exam: 30 points.

To pass the course, student need to:
- Attend at least 80% of the seminars;
- At least 1 point from each discussion;
- At least 6 points for each of the group discussions;
- At least 9 points from the final exam;
- Gain at least 60 points in total.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb2900