PSYd0005 Psychologie práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY005 Psychologie práce
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat přehled o nejnovějších výzkumných a teoretických poznatcích té oblasti psychologie práce, která je relevantní tematickému zaměření disertační práce.
Výstupy z učení
Přehledová studie, 20 stran.
Osnova
  • - studium relevantní literatury - příprava a psaní přehledové studie
Literatura
  • Relevant hanbooks, monographs and papers
Výukové metody
čtení, psaní, diskuse
Metody hodnocení
indivuduální diskuse a hodnocení školitelem/garantem kursu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/PSYd0005