PSYd0015 Prezentace a obhajoba disertačního projektu

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY015 Prezentace dizertačního proj.
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Připravit a obhájit disertační projekt Zahrnuje: - teoretické vymezení problému, metodologický rámec jeho řešení - formulace cíle a otázek výzkumu - charakteristiku souboru, použitých metod, design výzkumu, způsob zpracování dat Veřejná obhajoba projektu
Výstupy z učení
Po obhajobě disertačního projektu bude student schopen: - připravit výzkum, sbírat data, zpracovat je a analyzovat je, - pracovat na teoretické a empirické části disertační práce
Osnova
  • teorie výzkumné otázky metody
Literatura
  • Books and papers relevant to topic of disertation
Výukové metody
prezentace projektu
Metody hodnocení
veřejná obhajoba projektu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.